Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

SM Bielmlek nie zapłaciła KZSM za lustrację

Alicja Moroz
Kategoria: Polskie mleko
SM Bielmlek nie zapłaciła KZSM za lustrację
Polskie mleko Spółdzielnia mleczarska
Data publikacji 19.07.2021r.

Pod koniec czerwca br. sąd odrzucił zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości SM Bielmlek. Syndyk może na nowo wysyłać wezwania do byłych członków spółdzielni, którzy nie wpłacili pełnych udziałów – o uzupełnienie ich do 50 tys. zł.

Członkowie spółdzielni będą wezwani do wpłacenia pełnych udziałów w wysokości 50 tys. zł

W razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal członkiem, czyli do wysokości zadeklarowanych udziałów. Po ogłoszeniu upadłości członkowie, na żądanie syndyka, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.

r e k l a m a

Prawo spółdzielcze jest tu bezwzględne. Nie chroni jednak równie skutecznie członków spółdzielni przed samowolką uprawianą przez jej władze. Zarówno zarząd w osobie prezesa, jak i rada nadzorcza Bielmleku od dawna naruszali przepisy. I nie ponieśli z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na 3 lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracji. Przeprowadzają ją właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

r e k l a m a

Dlaczego SM Bielmlek nie przeszedł lustracji w 2015 roku?

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, którego Bielmlek był członkiem do marca 2016 r. podał, że lustrator KZSM przeprowadzał dwukrotnie w tej spółdzielni badania lustracyjne – w 2012 r. za okres od 1 stycznia 2008 r. – 30 września 2012 r. i w 2019 r. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2019 r. Co działo się między tymi terminami?

Kolejna lustracja po tej z 2012 r. powinna mieć miejsce w 2015 r. Powinien ją więc przeprowadzić KZSM, bo wtedy jeszcze Bielmlek do niego należał. Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego lustracje były przeprowadzane znacznie rzadziej niż raz na 3 lata? Czy rolą KZSM jako „organu doradczego pełniącego funkcje informacyjne wobec zrzeszonych w nim spółdzielni” nie było reagowanie na naruszenia prawa? Czemu prezes Waldemar Broś pozostający wszak w bliskich relacjach z prezesem Bielmleku Tadeuszem Romańczukiem po przyjacielsku nie zwrócił mu uwagi?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Elita – roczna prenumerata

Elita – roczna prenumerata

Płacisz tylko

109,00 zł SPRAWDŹ

Niepoddawanie spółdzielni lustracji jest przestępstwem

Niepoddawanie spółdzielni lustracji wbrew przepisom ustawy Prawo spółdzielcze stanowi – zgodnie z art. 267c. – przestępstwo zagrożone grzywną albo karą ograniczenia wolności. Takiej samej karze podlega członek organu spółdzielni albo likwidator, który nie udostępnia członkom spółdzielni protokołu lustracji.

O okoliczności dotyczące ostatniej lustracji i o to, czy Bielmlek za nią zapłacił, zapytaliśmy KZSM i syndyka.

Mateusz Szewczyk, kierownik Zespołu Lustracji KZSM odpowiedział, że do zlecenia lustracji w SM „Bielmlek” doszło na mocy decyzji kierownictwa tej spółdzielni. Spółdzielnia zwracająca się o przeprowadzenie badania lustracyjnego nie ma obowiązku bliższego wyjaśnienia przyczyn tej decyzji. Do przeprowadzenia lustracji potrzebna jest umowa, której warunki strony ustalają same. W ocenie KZSM nie może on ujawniać warunków zawartej umowy. Na pytanie, czy Bielmlek zapłacił za lustrację, odpowiedzi nie dostaliśmy.

Od syndyka Józefa Glińskiego dowiedzieliśmy się, że umowę z ramienia Bielmleku podpisała ówczesna prezes Paulina Zdrojkowska (córka Tadeusza Romańczuka). Umowa o przeprowadzenie lustracji opiewała na kwotę 9840 zł brutto. KZSM ZR wystawił fakturę, która nie została opłacona. Ciekawe, czy Związek zgłosił swoją wierzytelność syndykowi, czy też zrezygnował z jej odzyskania?

Alicja Moroz
Krzysztof Wróblewski

Widziałeś już nasze video ""Rolnicy odsuną PiS od władzy". Protest AgroUnii w Środzie Wlkp."?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a