Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy polscy rolnicy będą mogli stosować pestycydy dopuszczone w innych krajach UE?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Uprawa
Czy polscy rolnicy będą mogli stosować pestycydy dopuszczone w innych krajach UE?
Uprawa
Data publikacji 08.12.2022r.

Wielkopolska Izba Rolnicza złożyła zapytanie do MRIRW o dopuszczenie do zastosowania w Polsce środków ochrony roślin stosowanych w innych krajach UE. Samorząd rolniczy wnioskował o wprowadzenie takich przepisów, które umożliwiają stosowanie pestycydów dopuszczonych w innych krajach UE w Polsce.

Zapowiadane zmiany zasad stosowania środków ochrony roślin przewidują ograniczenie ich zużycia o 50%. Ale już teraz rolnicy mają ograniczony wybór środków ochrony roślin dla wszystkich rodzajów upraw, ponieważ Komisja Europejska stopniowo wycofuje poszczególne substancje aktywne, przy czym w zamian nie wprowadza się wystarczającej ilości nowych skutecznych środków. Sytuacja na rynku środków ochrony roślin jest trudna. Tylko w produkcji warzyw nie ma wielu środków ochrony przeznaczonych dla niektórych gatunków, a tym samym nie ma możliwości ich uprawy.

Dlatego 25 października 2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do resortu rolnictwa z wnioskiem o zwiększenie dostępu do różnorodnych środków ochrony roślin.

r e k l a m a

Co na to resort rolnictwa?

Ministerstwo Rolnictwa odpowiada, że zasady dotyczące wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin są regulowane przepisami UE. Dlatego dany środek ochrony roślin nie może być wprowadzany do obrotu ani stosowany, jeżeli nie uzyskał zezwolenia w danym państwie członkowskim. W związku z tym niedozwolone jest stosowanie w naszym kraju środków zakupionych np. w Niemczech. Nie jest więc możliwe stosowanie na terenie Polski środków ochrony roślin zakupionych np. w Niemczech, które nie są zarejestrowane w Polsce. Jednocześnie MRIRW podkreśla, że nie ma możliwości zmiany przepisów w tym zakresie na poziomie krajowym.

ŚOR muszą podlegać regulacjom, aby chronić ludzi, zwierzęta i środowisko

Substancje czynne zawarte w pestycydach mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, dlatego obrót nimi i ich dostępność są restrykcyjnie regulowane przepisami prawa.

r e k l a m a

Nie ma przeszkód do rejestracji danego środka w kilku krajach, ale jest to możliwe na pewnych zasadach

Ponadto między krajami UE występują duże różnice w warunkach rolnośrodowiskowych i klimatycznych wprowadzono. Wspólnota Europejska jest podzielona na 3 strefy rejestracyjne. Producent może wnioskować o równoczesna rejestrację danego środka w kilku krajach, jeśli występują one w jednej strefie (np. Polska i Niemcy należą do strefy centralnej).

Jednocześnie, na poziomie unijnym wprowadzono mechanizm wzajemnego uznawania zezwoleń, tj. posiadacz zezwolenia może złożyć wniosek o wzajemne uznanie zezwolenia środka np. z Niemiec lub innego państwa członkowskiego.

W związku z powyższym, na ogół nie istnieją żadne przeszkody formalne ani przepisy krajowe, które utrudniałyby lub opóźniały proces wydania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka w Polsce. Należy po prostu pamiętać, że Polska stosuje w pełni przepisy unijne, nie nakłada dodatkowych wymagań i nie ma przeszkód, aby dopuścić do obrotu w Polsce środek dopuszczony np. w Niemczech o ile posiadacz zezwolenia dla takiego środka złoży stosowny wniosek do Ministerstwa poparty odpowiednią dokumentacją.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

 

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a