EFSA opowiada się za stopniowym wycofywaniem utrzymywania zwierząt na uwięzi, aż do wprowadzenia całkowitego zakazu. Powodem jest brak możliwości zapewnienia krowom na łańcuchach odpowiedniego dobrostanu.Józef Nuckowski
StoryEditorRaport EFSA

Dobrostan zwierząt pójdzie dalej. Zakaz trzymania krów na uwięzi

22.05.2023., 13:30h
Kamila DluzewiczKamila Dluzewicz
Obory uwięziowe już wkrótce staną się reliktem przeszłości. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opowiada się za zakazem całorocznego trzymania krów na uwięzi i zaleca stopniowe rezygnowanie z tego systemu utrzymania bydła.

Łańcuch przeczy podstawowym wymogom dobrostanu zwierząt

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wzywa do zaprzestania całorocznego utrzymywania bydła na uwięzi. W swoim raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej, EFSA opowiada się za stopniowym wycofywaniem tego systemu utrzymywania zwierząt, aż do wprowadzenia całkowitego zakazu.

Powodem jest brak możliwości zapewnienia krowom na łańcuchach odpowiedniego dobrostanu. Zwierzęta powinny mieć możliwość oraz przestrzeń do swobodnego poruszania się, odpoczynku oraz możliwości interakcji z innymi członkami stada. EFSA domaga się także, aby krowy miały zapewniony dostęp do pastwisk z obszarami suchymi oraz zacienionymi.

Jakie są najnowsze zalecenia EFSA dotyczące dobrostanu krów mlecznych?

Poza zapewnieniem krowom swobody ruchu oraz wystarczającej przestrzeni do poruszania się i odpoczynku, która według wytycznych nie może być mniejsza niż 9 m2, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zaleca, aby krowy miały zapewniony dostęp do szczotek i czochradeł, które dają zwierzętom możliwość ekspresji naturalnych zachowań, takich jak pielęgnacja sierści i drapanie.

Hodowcy bydła mlecznego będą zobligowani do zapewniania odpowiednio grubej ściółki na legowisku lub innego materiału, który zagwarantuje zwierzętom komfort leżenia. Co więcej, aby zapewnić krowom wysoki dobrostan, rolnicy będą musieli przykładać więcej uwagi do regularnego monitoringu swojego stada pod kątem pojawiających się kulawizn, mastitis czy chorób metabolicznych.

Dobrostan zwierząt pod lupą Komisji Europejskiej

Najnowszy raport EFSA dotyczący dobrostanu zwierząt powstał na prośbę Komisji Europejskiej. Na podstawie wydanej opinii naukowej na temat dobrostanu krów mlecznych, KE dokona kompleksowje rewizji obecnych przepisów regulujących dobrostan zwierząt, podjętej w ramach wprowadzanej strategii "Od pola do stołu", w tym Dyrektywy Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącej ochrony zwierząt celów rolniczych.

EFSA opublikowała także oceny dotyczące dobrostanu trzody chlewnej, brojlerów i kur niosek, cieląt i zasad transportu żywych zwierząt. Do końca 2023 roku Komisja zamierza przedstawić wnioksi oraz zmiany unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt, a sprawozdanie EFSA podłuży jako przewodnik dla władz Brukseli w tym zakresie. 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 02:36