StoryEditorRynek mleka

Polska rozwijała się najszybciej pod względem produkcji mleka w UE!

02.03.2023., 12:03h
W 2022 roku spadki produkcji mleka w niektórych krajach UE i wzrosty w innych równoważyły ​​się, dzięki czemu unijna produkcja surowca pozostała na porównywalnym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. Krajem, w którym produkcja wzrosła najsilniej była Polska, która znajduje się obecnie w pierwszej trójce najwiekszych producentów mleka w Unii. 

Spadek pogłowia krów zrekompensowany wzrostem mleczności

W ubiegłym roku państwa członkowskie UE wyprodukowały mniej więcej taką samą ilość mleka, jak w roku poprzednim. Spadek pogłowia zauważalny w wielu krajach był rekompensowany przez wzrost mleczności krów. W dłuższej perspektywie należy się jednak spodziewać spadku ilości mleka produkowanego przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Według prognozy Komisji Europejskiej na 2023 rok, przy dalszej redukcji ilości utrzymywanych zwierząt i stosunkowo niewielkim wzroście wydajności mlecznej, unijna produkcja mleka prawdopodobnie wyniesie 152,6 mln ton, czyli o 0,2% mniej niż w 2022 roku. Analitycy rynkowi przewidują również spadki produkcji w dłuższej perspektywie. Główny wpływ na nią będzie miała polityka klimatyczna Unii, czyli osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Wzrost polskiej produkcji mleka w 2022 roku

Warto nadmienić, że Polska, zaraz po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE pod względem wielkości pogłowia krów mlecznych oraz ilości produkowanego surowca. W skali światowej zajmujemy dwunaste miejsce pod względem produkowanego wolumenu. 

W ubiegłym roku spadki podaży mleka w niektórych krajach UE i wzrosty w innych krajach Wspólnoty równoważyły ​​się. To właśnie w Polsce wzrost produkcji mleka był najsilniejszy, następnie w Holandii, Belgii, Austrii i Irlandii. Największy spadek produkcji odnotowała Francja. Znaczące spadki wolumenu miały miejsce w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii. Produkcja w Niemczech była praktycznie taka sama jak w ubiegłym roku.

W 2022 roku roku produkcja mleka w Polsce była większa od zapotrzebowania wewnętrznego, co stwarzało możliwość eksportu nadwyżek na rynki zagraniczne. Nie jest to dla krajowego rynku nowa sytuacja, bowiem od 2017 r. samowystarczalność utrzymuje się na poziomie 120–124%.

Zeszłoroczny eksport produktów mlecznych był znacznie wyższy niż w latach ubiegłych. Według danych Ministerstwa Finansów w 2022 r. wartość eksportu polskich produktów mlecznych wyniosła rekordowe 16,8 mld zł (3,6 mld EUR), co oznacza wzrost aż o 37% w stosunku do 2021 r. Jednocześnie wzrósł także import produktów mleczarskich, który wzrósł o 33% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost popytu na produkty mleczne z Polski spowodowany był między innymi osłabieniem złotego względem euro i dolara amerykańskiego oraz spadek produkcji mleka u kluczowych unijnych producentów. Głównymi odbiorcami polskich produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy, Czechy, Niderlandy oraz Włochy.

Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Pexels

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 20:43