Będą kolejne dopłaty do kukurydzy. Dla kogo, jakie warunki i stawka?arch.
StoryEditorPomoc zbożowa

Będą kolejne dopłaty do kukurydzy. Dla kogo, jakie warunki i stawka?

08.07.2023., 17:49h
Firmy, które skupiły mokrą kukurydzę mają zapełnione magazyny. W związku z tym ministerstwo rolnictwa uruchamia kolejne dopłaty. Dla kogo? Jakie są warunki i stawka?

Będą dopłaty dla firm, które kupiły mokrą kukurydzę

Resort rolnictwa uruchamia kolejną pomoc w związku z kryzysem zbożowym. Wsparcie to otrzymają firmy, które zakupiły polską, mokrą kukurydzę. 

- Wieloletnia współpraca z rolnikami firm skupujących kukurydzę mokrą zobligowała te firmy do odbioru towaru od rolników w trakcie żniw, mimo nieprzewidywalnej sytuacji na rynku w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie i znaczącego (nigdy wcześniej nienotowanego w historii) przywozu już wysuszonej, taniej kukurydzy z Ukrainy do Polski. W ukraińską kukurydzę zaopatrywały się m.in. podmioty przetwórcze, co miało wpływ na wypieranie kukurydzy krajowej z rynku. W związku z zaistniałą sytuacją firmy skupujące kukurydzę mokrą od rolników stanęły w obliczu problemu ze sprzedażą już wysuszonej kukurydzy z uwagi na nasycenie rynku krajowego kukurydzą ukraińską – wyjaśnia ministerstwo rolnictwa w uzasadnieniu do rozporządzenia ws. dopłat do kukurydzy dla skupów.

MRiRW: firmy skupujące kukurydzę mokrą mają zapełnione magazyny

Resort dodaje, że konieczność długotrwałego przechowywania skupionej kukurydzy spowodowała, że te firmy musiały ponosić duże koszty magazynowania.

- Zapełnienie magazynów kukurydzą nie pozwoliło również na generowanie zysków z obrotu innymi zbożami. Obecnie podmioty skupujące kukurydzę mokrą mają magazyny zapełnione kukurydzą, wysokie kredyty obrotowe zaciągnięte na zakup kukurydzy na jesieni 2022 r. i jej suszenie oraz niezapłacone zobowiązania wobec wielu rolników. W przypadku zaprzestania skupu kukurydzy przez te podmioty z uwagi na brak płynności finansowej polscy rolnicy nie będą mieli gdzie sprzedać zbóż wyprodukowanych w 2023 r. Dlatego też jest konieczna pomoc firmom prowadzącym działalność w zakresie skupu kukurydzy mokrej.  – tłumaczy ministerstwo.

Kto będzie mógł się ubiegać o dopłaty do kukurydzy?

O pomoc będzie mógł się ubiegać podmiot, który prowadzi działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożem:

  1. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  2. który nabył od producenta rolnego od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., mokrą kukurydzę,
  3. który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek o dopłaty do kukurydzy

Wniosek o pomoc należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2023 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu na formularzu opracowanym przez ARiMR i udostępnionym na jej stronie internetowej.

Co trzeba dołączyć do wniosku o dopłaty do kukurydzy?

Wniosek o pomoc będzie zawierał tylko elementy niezbędne do udzielenia pomocy, a ponadto do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć faktury potwierdzające:

  1. nabycie mokrej kukurydzy od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  2. sprzedaż kukurydzy po dniu 15 marca 2023 r.

Dopłaty do kukurydzy dla skupów: jaka stawka pomocy?

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby wysokość pomocy była ustalana jako iloczyn stawki pomocy 200 zł i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., jednak nie więcej niż iloczyn liczby ton kukurydzy sprzedanej po dniu 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25. Współczynnik ma na celu porównanie tonażu kukurydzy mokrej i suchej.

- Jednocześnie przyjęcie powyższego rozwiązania pozwoli na objęcie pomocą jedynie takiej ilości kukurydzy, której długotrwałe przechowywanie związane z barkiem stabilizacji na rynku kukurydzy wynikającej z agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy spowodowało konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożem – zaznacza ministerstwo.

Resort zastrzega, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków o pomoc będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 240 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody z KE.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 16:17