Zwrot akcyzy za paliwo rolniczeArchiwum redakcji
StoryEditorZwrot akcyzy za paliwo

Czy rolnik, który przejął gospodarstwo, dostanie dopłaty do paliwa rolniczego?

04.10.2023., 13:00h
Wielkopolska Izba Rolnicza poinformowała w sierpniu br. o tym, że młodzi rolnicy, będący po przejęciu gospodarstw, mają problemy ze złożeniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami. Okazało się, że gminy odmawiały im ich przyjęcia. Teraz okazuje się, że niesłusznie.

Dlaczego młodzi rolnicy nie mogli składać wniosków w gminach?

Wraz z końcem sierpnia skończył się okres przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z powyższym również młodzi rolnicy składali te wnioski. Szybko jednak okazało się, że gminy odmawiały przyjęcia wniosków od rolników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej po 1 lutego 2023 r. Urzędnicy argumentowali swoje decyzje tym, że na wniosku akcyzowym widniał zapis, że rolnik jest posiadaczem użytków rolnych położonych na terenie danej gminy i określonych w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego roku, w którym składał wniosek. Okazało się, że ta interpretacja była niewłaściwa.

WIR zawiadomił KRIR i sprawa rozwiązana

W związku z sygnałami, które docierały do WIR, zarząd zgłosił tę sprawę do Krajowej Rady Izb Rolniczych, która zainterweniowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak wynika z odpowiedzi MRiRW, w związku z tym, że rolnik, który składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego, w momencie składania musi być posiadaczem:

  • gospodarstwa rolnego,
  • powierzchni użytków rolnych,
  • wykazanych we wniosku, które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego zostały wykazane jako użytki rolne.

W związku z powyższym stan gruntów i budynków wykazany w ewidencji określa wyłącznie to, czy 1 lutego danego roku te grunty były zakwalifikowane jako użytki rolne.

Jeżeli gospodarstwo rolne zostało powiększone, to rolnik, składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego, może również ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów, które należą do części niewykorzystanego na te grunty rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza.

Czy rolnik, by dostać zwrot akcyzy, musiał być właścicielem użytków rolnych 1 lutego?

Jak wynika z odpowiedzi MRiRW, rolnik składający wniosek o zwrot akcyzy za paliwo nie musiał być ani właścicielem, ani posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych 1 lutego. Młody rolnik miał prawo do nabycia gospodarstwa 15 marca i nie wykluczało go to z możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku w sierpniu tego samego roku. Jedynym warunkiem do spełnienia była konieczność posiadania gospodarstwa rolnego i wykazanie we wniosku, że użytki rolne 1 lutego tego samego roku były wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

W związku z powyższym wnioskodawca nie musi być właścicielem czy też posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych w dniu 1 lutego. Mógł on bowiem nabyć gospodarstwo rolne od rodziców np. w dniu 15 marca i będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku w sierpniu tego samego roku. Istotne jest, aby wnioskodawca w dniu składania wniosku był posiadaczem gospodarstwa rolnego i aby wykazane we wniosku użytki rolne w dniu 1 lutego tego samego roku były wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne

Aktualnie trwa proces odwoływania się rolników od wydanych, niekorzystnych dla nich, decyzji.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: WIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 14:16