Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDOPŁATY DLA ROLNIKÓW

Dopłaty bezpośrednie i ekoschematy: kiedy rolnicy dostaną pieniądze z ARiMR?

10.02.2024., 18:00h
Decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich uwzględniające ekoschematowe płatności powierzchniowe będą wydawane od 26 lutego 2024 r., co pozwoli na realizację przyznanych płatności już w pierwszych dniach marca – podaje ARiMR. Agencja prowadzi kontrolę administracyjną około 340 tys. wnios­ków, w których rolnicy ubiegali się o ekoschematy powierzchniowe. Na podstawie tych wniosków określi stawki płatności.

Kiedy zapadną kluczowe dla rolników decyzje w sprawie dopłat z dobrostanu?

Ze względu na okresy referencyjne, które dla niektórych wariantów w dobrostanie zwierząt kończą się 14 marca 2024 r., decyzje dla rolników ubiegających się o płatności dobrostanowe będą wydawane w kwietniu 2024 r., a wypłaty realizowane na bieżąco. Jak wyliczyła Agencja, dotyczy to około 94 tys. rolników.

Co z płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi oraz zalesieniowymi?

Rolnicy, którzy składali wnios­ki o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (14,8 tys. rolników), ekologiczne 96,6 tys. rolników) i zalesieniowe z PS 2023–2027, będą mieli wydawane decyzje w sprawie ich przyznania od marca, a wypłata pieniędzy będzie się odbywała na bieżąco. Z kolei realizacja tych płatności z PROW rozpoczęła się w grudniu ub.r. Do 30 stycznia 2024 r. biura powiatowe Agencji wydały decyzje w sprawie przyznania dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych z PROW dla około 44% wnioskujących, płatności ekologicznych dla 22,4% wnioskujących oraz płatności zalesieniowych dla 46% wnioskujących.

O płatności ONW ubiegało się w tym roku 780 tys. rolników, 95,7% z nich otrzymało zaliczki. Do końca stycznia br. pozytywne decyzje w sprawie ich przyznania otrzymało 343,6 tys. rolników.

Bądź czujny!

W związku z prowadzonymi kontrolami realizacji wymogów dotyczących ubiegłorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty, rolnicy mogą być wizytowani przez pracowników ARiMR, jak i firmy, którym Agencja zleciła przeprowadzenie kontroli. Mogą oni także chcieć pozyskać potrzebne informacje przez telefon lub mailowo. Na stronie internetowej Agencji znajduje się lista firm upoważnionych do kontroli rolników w poszczególnych województwach. Jeśli ich przedstawiciele pojawią się osobiście w gospodarstwie, powinni mieć wydane przez ARiMR imienne upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, które na prośbę rolnika muszą okazać.

8 miliardów na zaliczki dla rolników

Od 16 października do 30 listopada ub.r. w formie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich (z wyłączeniem ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt) Agencja wypłaciła 8,071 mld zł dla 1,201 mln rolników, tj. 96,86% rolników potencjalnie kwalifikujących się do zaliczek. Od 1 grudnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. takie decyzje wydano dla 612,3 tys. rolników na ponad 801,5 mln zł.

image
WOJNA W UKRAINIE

Rolnicy z Ukrainy otrzymali za darmo nasiona do siewu w 2024 roku

Dopłaty bezpośrednie i ONW najpóźniej

Zgodnie z zapisami ustawy o Planie Strategicznym decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich oraz ONW powinny być wydane do 31 maja  br. Agencja zapewnia, że termin ten będzie dotrzymany, a płatności zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. Nie przewiduje także opóźnień w wypłacie pozostałych płatności z II filaru WPR. Oby jak najmniej rolników musiało czekać za wypłatą pieniędzy do później wiosny! Z powodu spadających cen płodów rolnych rolnicy potrzebują jak najwcześniej pieniędzy z dopłat – raty kredytów i zakupy środków do produkcji nie mogą zbyt długo czekać. Przestoje w obsłudze wniosków ARiMR tłumaczy m.in. koniecznością dostosowania systemu informatycznego do nowej WPR.

Dopłąty dla rolników mogą być niższe

W 2023 r. wnioski o płatności bezpośrednie złożyło ponad 1,24 mln rolników. O ekoschematy starało się około 441 tys. rolników, tj. około 36% wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie. Koperta finansowa na realizację wszystkich płatności, łącznie z przejściowym wsparciem krajowym, wynosi około 17 mld zł, z czego na ekoschematy obszarowe i dobrostanowe zaplanowano ogółem około 872,5 mln euro, tj. 25% środków przewidzianych na płatności bezpośrednie.

image
IZBY ROLNICZE

Ekoschematy: 7 pilnych zmian, których żądają rolnicy

Po zweryfikowaniu przez ARiMR danych dotyczących powierzchni kwalifikującej się do wsparcia, wysokość stawek płatności dla poszczególnych ekoschematów zostanie okreś­lona w rozporządzeniu ministra rolnictwa wydawanym w porozumieniu z ministrem finansów. Jak wskazuje Czesław Siekierski, minister rolnictwa, w przypadku gdyby powierzchnia lub liczba zwierząt kwalifikujących się do płatności przekroczyła pierwotnie zakładane wielkości, konieczna może okazać się zmiana planowanych stawek określonych w Planie Strategicznym. Ze względu jednak na to, że unijne prawo pozwala na przesuwanie środków pomiędzy poszczególnymi płatnościami, gdy będzie taka potrzeba, przesunięcia będą wykonane, tak aby rzeczywiste stawki były jak najbardziej zbliżone do planowanych. Z kolei Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, będąc na spotkaniu z rolnikami w województwie opolskim mówił, że zapotrzebowanie w związku z wypłatą pieniędzy za ekoschematy jest o 30% większe niż możliwości. To dziwne, skoro odsetek rolników wnioskujących o ekoschematy i tak nie jest duży. Czyżby poprzednia ekipa spodziewała się, planując stawki, że będzie jeszcze niższy?

Magdalena Szymańska

fot. Justyna Czupryniak/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. luty 2024 06:40