Dopłaty dla małych gospodarstw dostanie aż 200 tys. rolników. Jakie są stawki i warunki na 2024 rok?PWR Online/Envatoelements/Canva
StoryEditorPłatność dla małych gospodarstw 2024

Dopłaty dla małych gospodarstw dostanie aż 200 tys. rolników. Jakie są stawki i warunki na 2024 rok?

15.04.2024., 10:42h
Rząd wprowadza płatność dla małych gospodarstw. Kto może ubiegać się o tę dopłatę? Jakie są stawki w 2024 roku?

Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 pozytywnie zaopiniował zmianę dotyczącą płatność dla małych gospodarstw. Pisaliśmy o tym jako pierwsi 8 kwietnia w artykule: PILNE! Będą dopłaty dla małych gospodarstw w 2024 roku. Jaka stawka?

Płatność dla małych gospodarstw: jaka stawka w 2024 roku?

Zmiana ma na celu wdrożenie płatności dla małych gospodarstw na lata 2024-2027 z uwzględnieniem następujących założeń:

  • płatność będzie przyznawana rolnikom spełniającym warunki do przyznania podstawowego wsparcia dochodów;
  • płatność będzie skierowana do gospodarstw o powierzchni od 1 ha do 5 ha z zastosowaniem stawki ryczałtowej w wysokości 225 EUR/ha;
  • rolnik korzystający z płatności dla małych gospodarstw będzie mógł ubiegać się również o przejściowe wsparcie krajowe.

- Wdrożenie płatności dla małych gospodarstw stanowi odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze. O utrzymanie tej płatności wnioskowała m.in. Podkarpacka Izba Rolnicza (pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych). We wniosku podkreślono m.in., że rolnicy z mniejszych gospodarstw często nie mają technicznych możliwości skorzystania z płatności w ramach ekoschematów. W konsekwencji takie gospodarstwa otrzymują wsparcie w niższej wysokości - uzasadnił swoją decyzję Komitet Monitorujący PS WPR.

O jakie dopłaty mogą się ubiegać rolnicy razem z ryczałtem dla małych gospodarstw?

Rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności) oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych).

Ilu rolników otrzyma dopłaty dla małych gospodarstw?

Zgodnie z danymi ARiMR w kampanii 2023 r. o płatność dla małych gospodarstw ubiegało się ok. 196 tys. rolników na łączną powierzchnię ok. 525 tys. ha. Ostateczne dane dotyczące liczby beneficjentów i kwalifikującej się powierzchni za 2023 r. będą znane po 30 czerwca 2024 r.

Płatność dla małych gospodarstw wyższa od sumy podstawowych płatności

Proponowana zmiana wejdzie w życie następnego dnia po dacie powiadomienia o decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej wniosek o zmianę Planu Strategicznego WPR. Umożliwi ona rolnikom posiadającym gospodarstwo o powierzchni do 5 ha ubieganie się o przyznanie, w kampaniach 2024-2027, płatności dla małych gospodarstw, która zastąpi pozostałe rodzaje płatności bezpośrednich. Wysokość stawki tej płatności będzie wyższa od sumy stawek dwóch podstawowych płatności, czyli Podstawowego wsparcia dochodów i Uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów.

Skąd pieniądze na płatność dla małych gospodarstw?

Wdrożenie płatności dla małych gospodarstw na lata 2024-2027 będzie wiązało się z następującymi zmianami w planie finansowym:

  • wydzieleniem na powyższe płatność środków z koperty przeznaczonej na płatności bezpośrednie w wysokości ok. 184,6 mln EUR/rok. Kwota została ustalona przy założeniu, że wsparciem objęte zostanie 50% powierzchni gospodarstw posiadających do 5 ha użytków rolnych;
  • odpowiednim pomniejszeniem środków na: Podstawowe wsparcie dochodów (o ok. 151,4 mln EUR/rok), Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów (o ok. 32,4 mln EUR/rok) oraz Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (o ok. 0,8 mln EUR/rok).

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. maj 2024 22:54