Dopłaty do materiału siewnego: komu opłaca się wycofać stary wniosek i złożyć nowy?arch.
StoryEditorWyższe dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego: komu opłaca się wycofać stary wniosek i złożyć nowy?

09.08.2023., 13:00h
Trwa nabór wniosków na wyższe dopłaty do materiału siewnego. Żeby je dostać, rolnicy muszą wycofać stary wniosek. Ale nie wszystkim się to opłaci. Dlaczego?

Dopłaty do materiału siewnego: nie wszystkim rolnikom opłaca się wycofać stary wniosek

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków na wyższe dopłaty do materiału siewnego. Na razie o to dofinansowanie ubiega się ponad 11 tys. rolników. Ale gospodarze, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym między 25 maja a 10 lipca 2023 r., a chcą skorzystać z nowej oferty pomocy, muszą wycofać dostarczone wcześniej dokumenty (w tym okresie wnioski złożyło ponad 61 tys. rolników).

Nie wszystkim się to jednak opłaci. Dlaczego? Otóż nowe dopłaty przysługują tylko do 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym. W poprzednim naborze takiego limitu nie było. W związku z tym jeśli rolnik ma np. 200 hektarów zbóż, to w nowym naborze dostanie 10 tys. zł. W starym dostałby ok. 13 tys. zł, choć należy pamiętać, że w zakończonym 10 lipca  naborze maksymalny limit pomocy uzależniony jest od kwoty pomocy de minimis, która nie może przekroczyć 20 000 euro w okresie trzech lat. Poza tym nie znamy dokładnych stawek starego naboru - zostaną one dopiero ogłoszone. W zeszłym roku było to ​65 zł do hektara zboża, 115 zł do roślin strączkowych i 350 zł do ziemniaków.

Jakie będą wyższe stawki dopłat do materiału siewnego?

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat:

 • 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
 • 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Budżet na taką pomoc wynosi 210 mln zł. Gdy kwota z wniosków o pomoc przekroczy ten limit, będzie zastosowany współczynnik korygujący.​

Kto może ubiegać się o wyższe dopłaty do materiału siewnego? 

O wsparcie może ubiegać się rolnik, który:

 • posiada gospodarstwo rolne,
 • zakupił między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, 
 • złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich,
 • nie złożył lub wycofał wniosek o dopłatę do materiału siewnego złożony między 25 maja a 10 lipca 2023 r.

Gdzie złożyć wnioski o dopłaty do materiału siewnego?

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel
 • wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

ARiMR przypomina, że w przypadku korzystania z funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel przed załączeniem do „Pisma ogólnego” pliku zawierającego wypełniony formularza wniosku, plik ten należy podpisać elektronicznie, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.

- W taki sam sposób należy postąpić i innymi załączanymi dokumentami, jeżeli wymagają one złożenia podpisu. Dopiero po ich elektronicznym podpisaniu można załączyć je do „Pisma ogólnego” i wysłać - wyjaśnia ARiMR.

Agencja przypomina też, że w przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Do wniosku o przyznanie pomocy producent rolny zobowiązany jest dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające zakup od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Skąd pobrać formularz wniosku o dopłaty do materiału siewnego?

Formularz wniosku o przyznanie pomocy przygotowała ARiMR. Możesz go pobrać, klikając poniżej:

Do kiedy trwa nowy nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego?

Rolnicy nie mają zbyt dużo czasu na złożenie wniosku. Nabór trwa tylko do 14 sierpnia 2023 r.

Jak wycofać wniosek o dopłaty do materiału siewnego? [POBIERZ wzór]

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o dopłaty do materiału siewnego między 25 maja a 10 lipca 2023 r., a chcą skorzystać z wyższej oferty wsparcia, muszą wycofać dostarczone do ARiMR dokumenty. Jak to zrobić? ARiMR wyjaśnia, że rolnik może złożyć do kierownika biura Agencji oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku kierownik będzie mógł uznać, że warunek nieubiegania się o dopłatę na podstawie ww. przepisów został spełniony.

Oświadczenie o wycofaniu ww. wniosku może zostać złożone w formie:

 • pisma zredagowanego przez Wnioskodawcę,
 • z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnianego przez ARiMR - by pobrać kliknij TUTAJ
 • poprzez złożenie formularza wniosku o dopłatę "de minimis", o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, gdzie w Sekcji „Cel złożenia wniosku” zostanie zaznaczone pole „Wycofanie wniosku”.

Jakie gatunki są objęte dopłatami do materiału siewnego?

Jak informuje ARiMR, z takiego wsparcia będzie mógł skorzystać rolnik, który między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r  nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 • Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 • Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • Ziemniak.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 06:26