Dopłaty do zbóż: rolnik musi pamiętać o ważnym szczególe. Bez tego nie dostanie pieniędzyTygodnik Poradnik Rolniczy/Canva
StoryEditorDopłaty do zbóż i rzepaku

Dopłaty do zbóż: rolnik musi pamiętać o ważnym szczególe. Bez tego nie dostanie pieniędzy

31.05.2023., 16:20h
Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do zbóż i rzepaku. Ale pieniądze dostaną tylko ci rolnicy, którzy wyrazili zgodę na wymianę korespondencji z Agencją. Jak wyrazić taką zgodę? Wyjaśniamy!

1 czerwca rusza nabór wniosków o dopłaty do zbóż i rzepaku. Będzie się o nie mógł ubiegać rolnik, który sprzedał żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. oraz kukurydzę, jeśli sprzedał ją między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r.

Dopłaty do zbóż: rolnik musi pamiętać o ważnym szczególe. Bez tego nie dostanie pieniędzy

W porównaniu do trwającego już naboru wniosków o dopłaty do pszenicy i kukurydzy, tzw. "Heńkowego",  ARiMR wprowadza kilka zmian w dopłatach do pozostałych zbóż i rzepaku. 

Otóż wniosek będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR, a nie osobiście lub listem poleconym.

Dodatkowo ARiMR zaznacza, że o przyznanie pomocy będą mogli ubiegać się tylko ci rolnicy, którzy wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.​ Bez tej zgody dopłat nie będzie! Rolnik musi więc pamiętać o tym ważnym szczególe, by pieniądze nie przeszły mu koło nosa.

Jak rolnik może wyrazić zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR

O to, jak rolnik może wyrazić zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR, zapytaliśmy rzecznika prasowego ARiMR. 

W odpowiedzi Agencja poinformowała, że zgodę na wymianę korespondencji rolnik będzie mógł wyrazić w elektronicznym formularzu wniosku o wsparcie, który udostępniony zostanie na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR 1 czerwca 2023 r., czyli w dniu rozpoczęcia naboru.

- W pierwszym kroku składający wniosek zostanie poproszony o wybranie kanału lub kanałów komunikacji. Będzie mógł wskazać numer telefonu lub adres e-mail, na który będzie przesyłana korespondencja. Podane informacje będą podlegały weryfikacji poprzez kod SMS (w przypadku telefonu) lub poprzez aktywowanie linku (w przypadku adresu e-mail). Brak wyrażenia zgody na elektroniczną wymianę korespondencji nie pozwoli na przejście do dalszego etapu wypełniania dokumentu, co w konsekwencji uniemożliwi złożenie wniosku - wyjaśnia ARiMR.

Kto może ubiegać się o dopłaty do zbóż i rzepaku?

O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dopłaty do zbóż i rzepaku?

ARiMR będzie przyjmowała wnioski od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Więcej czasu na dostarczenie dokumentów, bo do 10 września 2023 r., będą mieć małżonkowie rolników zmarłych w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu wsparcia.

Jakie są stawki dopłat do zbóż i rzepaku?

Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin oraz województwo, i wynoszą:

 • 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,
 • 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,
 • 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,
 • 1610 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,
 • 1035 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,
 • 805 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,
 • 1400 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w pozostałych województwach,
 • 900 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w pozostałych województwach,
 • 700 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w pozostałych województwach.

Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

W przypadku gdy kwota pomocy wynikająca ze wszystkich złożonych wniosków przekracza równowartość 29,5 mln EUR, będzie zastosowany współczynnik korygujący.

Jak ARiMR wyliczy dopłaty dla rolnika?

W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku sprzedanych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wsparcie nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz
 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika:
  • 4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta,
  • 3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Z kolei w przypadku kukurydzy sprzedanej pomiędzy 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową oraz
 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. maj 2024 18:59