Jakie są stawki dopłat dla rolników produkujących drób i jaja?Dominika Stancelewska
StoryEditorDopłaty dla rolników

Znamy szczegóły dopłat dla rolników produkujących drób i jaja. Jakie stawki?

29.05.2023., 13:57h
Będą dopłaty dla rolników produkujących drób i jaja. Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o pomoc? Jakie są stawki?

Resort rolnictwa uruchamia dopłaty dla producentów jaj i drobiu w związku z grypą ptaków. 

Dla kogo dopłaty do jaj i drobiu?

Pomoc ma trafić do rolników poszkodowanych przez grypę ptaków. Chodzi o producentów jaj i mięsa drobiowego dotkniętych wystąpieniem 392 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, które zostały wykryte i zgłoszone przez Polskę między dniem 29 grudnia 2019 r. a dniem 13 maja 2020 r. oraz między dniem 24 listopada 2020 r. a dniem 28 lipca 2021.

Resort rolnictwa przypomina, że w związku z tym, na terenie kraju wprowadzono specjalne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby, w tym obszary zapowietrzone i zagrożone. Tam, gdzie pojawiła się choroba rolnicy mieli zakaz umieszczania ptactwa, przedłużono okresy likwidacji i wprowadzono ograniczenia przemieszczania. W związku z tym resort rolnictwa uznał, że takim rolnikom należy zapewnić rekompensaty.  

Jakie są stawki dopłat dla rolników produkujących drób i jaja?

Producenci jaj wylęgowych otrzymają:

 • 6,948615 zł – za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN0407 19 11,
 • 1,287126 zł – za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego kaczki objętego kodem CN0407 19 19,
 • 0,699525 zł – za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11,
 • 0,74616 zł – za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00.

Za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja wylęgowego uważa się sprzedaż tego jaja wylęgowego po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż:

 • 5,20 zł – za sztukę jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11;
 • 0,89 zł – za sztukę jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00.

Producenci jaj otrzymają:

 • a) 0,242502 zł – za sztukę zniszczonego jaja spożywczego objętego kodem CN 040711 00,
 • b) 0,139905 zł – za sztukę jaja spożywczego zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0407 11 00.

Producenci drobiu otrzymają:

 • 0,083943 zł – na dzień za kurę nioskę objętą kodem CN 0105 94 00,
 • 0,018654 – na dzień za brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
 • 0,195867 zł – na dzień za gęś objętą kodem CN 0105 99 20,
 • 0,046635 zł – na dzień za kaczkę objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,074616 zł – na dzień za indyka objętego kodem CN 0105 99 30,
 • 0,018654 zł – na dzień za perliczkę objętą kodem CN 0105 99 50,
 • 0,065289 zł – na dzień za kurczę chowane na kurę nioskę objęte kodem CN 0105 94 00,
 • 0,018654 zł – na dzień za indyka z odchowalni objętego kodem CN 0105 99 30,
 • 0,018654 zł – na dzień za kaczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,009327 zł – na dzień za perliczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 50,
 • 0,055962 zł – na dzień za kurę nioskę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 94 00,
 • 0,317118 zł – na dzień za gęś reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 20,
 • 0,009327 zł – na dzień za kaczkę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,09327 zł – na dzień za indyka reprodukcyjnego objętego kodem CN 0105 99 30,

Producenci drobiu niższej kategorii otrzymają:

 • 0,671544 zł – za kilogram brojlera zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0105 94 00,
 • 2,089248 zł – za kilogram kaczki zaszeregowanej do niższej kategorii objętej kodem CN 0105 99 10,
 • 1,063278 zł – za kilogram indyka zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0105 99 30.

Producenci drobiu, którym tucz uległ wydłużeniu otrzymają:

 • 0,382407 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
 • 0,596928 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do gęsi objętej kodem CN 0105 99 20,
 • 0,065289 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do kaczki objętej kodem CN 0105 99 10,
 • 0,942027 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do indyka objętego kodem CN 0105 99 30,

Maksymalna liczba jaj i poszczególnych gatunków drobiu objęta rekompensatą wynosi:

 • w odniesieniu do jaj wylęgowych – 2 790 322
 • w odniesieni do jaj spożywczych – 53 106 280
 • w odniesieniu do niepodejmowania produkcji w przedłużonych okresach likwidacji - 51 988 729 zwierząt
 • w odniesieniu do sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu w obszarach objętych ograniczeniami – 19 703 788 zwierząt
 • za straty związane z przedłużonymi okresami tuczu ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu w obszarach objętych ograniczeniami – 1 311 337

Wydatki będą współfinansowane w 50% z budżetu Unii Europejskiej, w 50% z budżetu państwa.

Gdzie złożyć wniosek o dopłaty do jaj i drobiu?

Wnioski będzie przyjmować ARiMR. Na razie nie ma jeszcze terminu naboru. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur i innych dokumentów wyszczególnionych w rozporządzeniu. 

Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji.

Więcej na temat warunków dopłat do jaj i drobiu znajdziesz w projekcie rozporządzenia - KLIKNIJ

Grypa ptaków pochłonęła miliony sztuk drobiu w Polsce

W Polsce w 2020 roku wykryto 51 ognisk grypy ptaków. W 2021 roku stwierdzono łącznie 403 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Łącznie utrzymywane było w nich ponad 14,2 mln sztuk drobiu. W 2022 roku ognisk było 68 ognisk. Łącznie utrzymywane było w nich ponad 2,07 mln sztuk drobiu. Natomiast w tym roku ognisk było 58. Utrzymywano w nich prawie 1 mln sztuk drobiu.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 13:24