Dotacje na maszyny rolnicze 2023: jakie limity i do kiedy składać wnioski?archiwum
StoryEditorModernizacja gospodarstw rolnych 2023

Dotacje na maszyny rolnicze 2023: jakie limity i do kiedy składać wnioski?

05.07.2023., 14:22h
Jeszcze przez dwa tygodnie rolnicy mogą składać wnioski o dotacje na Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D, czyli na nowe maszyny rolnicze czy modernizację budynków inwentarskich. Jakie są maksymalne stawki? Czy można łączyć limit z innych naborów z obecnym?

Nabór wniosków na dotacje na Modernizację gospodarstw rolnych do 19 lipca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła do 19 lipca nabór wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014–2020, obszar D.

Na co można przeznaczyć dotacje z "Modernizacji gospodarstw rolnych?

Pieniądze można przeznaczyć na inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, jak i wyposażenia do produkcji rolnej, budowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Pomoc przyznaje się również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. W tym naborze można również złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem wykorzystywania jej w gospodarstwie.

Do 250 tys. zł dotacji na nowe maszyny rolnicze i 600 tys. na modernizację budynków gospodarczych

Dotacja jest przyznawana jako zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych przez rolnika na inwestycje w modernizacje gospodarstw rolnych. Standardowo ARiMR zwraca 50 proc. poniesionych kosztów, ale w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się młody rolnik lub kilku rolników w jednym wniosku, wówczas refundacja wzrasta do 60 proc. kosztów. 

Wartość inwestycji realizowanej w ramach dotacji z Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze D musi wynosić co najmniej 50 tys. złotych. Za to maksymalny poziom dofinansowania może wynieść: 

  • do 250 tys. zł w przypadku zakupu wyłącznie nowych maszyn rolniczych lub,
  • do 600 tys. zł w przypadku budowy czy modernizacji budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacji na inwentarskie innych istniejących w gospodarstwie budynków. 

Warto także dodać, że rolnik, który wcześniej uzyskał dotacje na "Modernizację gospodarstw rolnych”, ale w obszarach A, B lub C, również może ubiegać się o tę formę wsparcia. Jednak obowiązuje go górny limit 600 tys. złotych na wszystkie obszary. W praktyce oznacza to, że jeśli gospodarz wcześniej w obszarze B uzyskał dotacje w wysokości 200 tys. złotych, to naborze wniosków na obszar D może aplikować o pomoc do 400 tys. zł.

Na jakich warunkach ARiMR przyznaje dotacje na Modernizację gospodarstw rolnych w 2023 roku?

O dotacje na Modernizację gospodarstw rolnych mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

  • gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha lub posiadają nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
  • mają gospodarstwo o wielkości ekonomiczna od 13 tys. euro do 200 tys. euro,
  • prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Niemal 900 rolników już złożyło wniosek o dotacje na Modernizację gospodarstw rolnych

Jak podała ARiMR, do początku lipca do Agencji wpłynęło niemal 900 wniosków ma łączną kwotę około 140 mln euro. O dotacje w obszarze D "Modernizacji gospodarstw rolnych" w 2023 r. najczęściej wnioskowali rolnicy z Lubelszczyzny.

Magdalena Szymańska i Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 23:02