Dotacje z PROW: nowe zasady wyliczania liczby zwierzątcanva
StoryEditorDotacje dla rolników

Dotacje z PROW: nowe zasady wyliczania liczby zwierząt

26.01.2024., 10:23h
Wkrótce ruszy nabór wniosków na dotacje z PROW 2014-2020. Jednak ministerstwo rolnictwa chce zmienić zasady ustalania liczby zwierząt w gospodarstwie, co ma znaczenie do wysokości dotacji. Jakich dotacji będzie dotyczyła zmiana i na czym ma polegać?

Rolnicy utrzymujący zwierzęta gospodarskie muszą do końca 2024 r. mieć odpowiednie miejsca do przechowywania nawozów naturalnych

Jeszcze w pierwszym kwartale 2024 r. ARiMR może uruchomić nabór wniosków na dotacje na płyty obornikowe, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę czy maszyny asenizacyjne. Będzie to ostatni nabór na inwestycje związane z przechowywaniem lub stosowaniem nawozów naturalnych z PROW 2014-2020. Warto przy tym dodać, że rolnicy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, mają obowiązek dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do końca 2024 r. 

Będą zmiany w obliczaniu liczy zwierząt w gospodarstwie

W związku z zaplanowanym naborem wniosków na te dotacje, ministerstwo rolnictwa planuje zmienić przepisy dotyczące operacji typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zmiana stosownego rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie przepisu dotyczącego sposobu ustalania liczby zwierząt w gospodarstwie.

Projektowane przepisy dotyczą sposobu ustalania liczby zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP. Nabory wniosków o przyznanie pomocy na ten instrument wsparcia były uruchamiane w listopadzie bądź grudniu, a przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie brano pod uwagę stan średnioroczny zwierząt w gospodarstwie w roku kalendarzowym, w którym przypadał dzień rozpoczęcia tego naboru. Takie podejście zapewniało wiarygodne dane do obliczania wielkości płyt lub zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych.

MRiRW proponuje, aby w przypadku uruchomienia kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy na początku 2024 r. do wyliczania tych parametrów były brane dane dotyczące stanu zwierząt w gospodarstwie z roku poprzedniego. Przepisy te odnoszą się także do podmiotów, które weszły w posiadanie gospodarstwa lub rozpoczęły produkcję zwierzęcą w trakcie roku kalendarzowego 2023 albo 2024.

Ministerstwo rolnictwa przekonuje, że takie podejście jest korzystne zarówno dla wnioskodawców, jak i dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ponieważ do ustalenia stanu zwierząt w gospodarstwie pozwala wykorzystać przede wszystkim dane zawarte w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Takie rozwiązanie zostało zastosowane w naborze wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonym w terminie 3.03.2023 – 3.04.2023 r.

Na co można przeznaczyć dotacje PROW na inwestycje związane z przechowywaniem lub stosowaniem nawozów naturalnych?

Zgodnie z zapisami  tzw. programu azotanowego, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, mają obowiązek dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do 31 grudnia 2024 r. 

Aby umożliwić rolnikom prowadzącym chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich dostosowanie się do tych wymogów, nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków PROW 2014-2020 na tego typu operacje były uruchamiane corocznie.

W ostatnim naborze, przeprowadzonym w terminie od 25 października do 24 listopada 2023 r. zostało złożonych 1240 wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z przechowywaniem lub stosowaniem nawozów naturalnych.

MRiRW przypomina, że w ramach tego instrumentu jest możliwe również uzyskanie dofinansowania na zakup maszyn do doglebowej aplikacji nawozów naturalnych płynnych, na potrzeby realizacji ekoschematów.

W związku z zwiększonym zainteresowaniem tym wsparciem oraz zapytaniami potencjalnych wnioskodawców w sprawie kolejnego naboru wniosków MRiRW zwróciło się z prośbą do ARiMR o uruchomienie w pierwszym kwartale 2024 r. kolejnego (ostatniego w ramach PROW 2014-2020) naboru wniosków na tego typu operacje.

image
Dopłaty bezpośrednie 2024

Ekoschematy 2024: przyoranie obornika i gnojowica. Czy wystarczy oświadczenie zamiast zdjęcia geotagowanego?

image
Dotacje z PROW

Dotacje z PROW: rolnicy muszą złożyć ważne dokumenty do ARiMR. Kogo dotyczy obowiązek?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 03:08