Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: jakie będą stawki w 2024 roku?archiwum
StoryEditorZwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: jaka będzie stawka w 2024 roku?

08.11.2023., 11:10h
Znamy już stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku. Niestety, część rolników dostanie mniej pieniędzy niż ostatnio. Dlaczego? Jaka będzie stawka?

Jaka stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Znamy już wysokość stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 r. Rolnicy otrzymają 1,46 zł za litr oleju napędowego.

- W 2024 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju - czytamy w projekcie rządowego rozporządzenia w tej sprawie. 

Jest to niższa stawka, niż otrzymali rolnicy w 2023 roku w drugim okresie składania wniosków o zwrot podatku, czyli od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Wtedy zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosił 2 zł. Na tę kwotę złożył się zwrot akcyzy za paliwo w wysokości 1,46 zł plus dopłata do paliwa rolniczego w wysokości 0,54 zł. Była to pomoc jednorazowa związana z wysokimi cenami paliwa.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla nowych grup rolników

Przez ostatnie lata o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze mogli ubiegać się rolnicy posiadający użytki rolne oraz utrzymujący bydło. Od 2023 roku tę grupę poszerzono o hodowców trzody chlewnej. O dopłaty do paliwa będą mogli ubiegać się rolnicy hodujący także owce, kozy i konie.

Jaki limit zwrotu podatku akcyzowego?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu akcyzy jest ustalana jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

  1. liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  2. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  3. liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  4. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  5. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
  6. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jakie dokumenty do wniosku o zwrot akcyzy musi dołączyć rolnik posiadający zwierzęta?

Rolnik, który posiada zwierzęta będzie musiał podać we wniosku o zwrot akcyzy informację o średniej rocznej liczbie świń oraz o średniej rocznej liczbie DJP owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z ARiMR dokumentu.

Rolnik-hodowca będzie też zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającego informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego albo o liczbie DJP bydła, owiec, kóz lub koni.

Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

Zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej rozliczany jest dwa razy w roku: w lutym i w sierpniu. Odpowiedni wniosek wraz z fakturami, poświadczającymi zakup paliwa trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy w lutym 2024 r. Kolejny termin składania wniosków przypadnie w sierpniu 2024.

Kiedy rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zazwyczaj był wypłacany w kwietniu dla rolników, którzy złożyli wnioski w lutym oraz w październiku w przypadku wniosków złożonych w sierpniu. 

Na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rząd przeznaczył prawie 1,7 mld zł.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 06:52