StoryEditorWiadomości rolnicze

Krajowy Plan Strategiczny dla Polski zatwierdzony! Ile będzie dotacji dla rolników?

01.09.2022., 11:09h
31 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy pakiet planów strategicznych WPR dla Polski i sześciu innych państw członkowskich: Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii. Środki finansowe mają być rozdzielane sprawiedliwiej między małe i średnie gospodarstwa rodzinne oraz młodych rolników – to jedno z głównych założeń Planu w ramach zreformowanej polityki. Zadowolenia z podjętej w Brukseli decyzji nie ukrywał minister Henryk Kowalczyk oraz komisarz rolny UE Janusz Wojciechowski.

Pierwszy plan po reformie WPR

Zatwierdzony w Brukseli Plan Strategiczny jest pierwszym planem, który powstałym na podstawie zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej. Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 zakłada zwiększenie wydatków na:

 • klimat,
 • środowisko,
 • dobrostan zwierząt.

Istotną modyfikacją są ekoschematy, będące nowym rodzajem płatności bezpośrednich.

Ile wyniesie wsparcie w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r.?

Resort rolnictwa poinformował o wsparciu w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r., który przewiduje na nadchodzące lata. Pochodzące ze środków UE dofinansowanie ma wynosić kolejno:

 • 17,3 mld euro w ramach i filara WPR,
 • 4,7 mld euro w ramach II filara WPR,
 • 3,2 mld euro w ramach środków krajowych.

Plan Strategiczny powodem radości ministra rolnictwa

Minister rolnictwa Henryk kowalczyk nie ukrywał radości z decyzji podjętej przez KE w Brukseli, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych:

Mamy to! Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla #WPR na lata 2023-2027. To ponad 25 mld EUR, w tym 17 mld EUR na płatności bezpośrednie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę nad Planem i konsultacje. Dziękuję Januszowi Wojciechowskiemu – poinformował szef resortu rolnictwa na Twiterze.

Długa droga do zatwierdzenia Planu Strategicznego

Działania, prowadzące do zatwierdzenia Planu Strategicznego trwały 4 lata:

 • w 2018 roku rozpoczęto prace nad programem, przez kolejne lata prowadzono rozmowy z Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską,
 • 2 grudnia 2021 roku nawiązano porozumienie i przyjęto formalnie nową WPR,
 • na 1 stycznia 2022 roku wyznaczono termin składania planów strategicznych WPR przez państwa członkowskie,
 • 25 maja 2022 roku po otrzymaniu planów i ich sprawdzeniu, wysłano pisma z uwagami do wszystkich państw członkowskich, co wiązało się co kolejnymi zmianami i negocjacjami,
 • 31 sierpnia 2022 r. zatwierdzono Plan przez KPS.

Radość wyrażona w siedmiu językach

Nie tylko po angielsku, ale również w języku duńskim, francuskim, irlandzkim, portugalskim, polskim i hiszpańskim unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował na Twitterze o podjętej przez KE decyzji. Sposób gratulacji nie był przypadkowy, to właśnie, poza Polską, Dania, Francja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania uzyskały akceptację Krajowego Planu Strategicznego.

– Dania, Finlandia, Francji, Irlandia, Portugalia, Polska i Hiszpania to pierwsze siedem krajów, dla których w imieniu KE zatwierdziłem Narodowe Plany Strategiczne dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Gratulacje i najlepsze życzenia dla rolników! Plany dla innych państw członkowskich zostaną wkrótce zatwierdzone – napisał Janusz Wojciechowski na Twitterze w siedmiu językach.

Polscy rolnicy mogli liczyć również na indywidualne gratulacje w języku polskim. Komisarz poinformował, że trafi do nich 25 mld euro, z czego 43 % na praktyki rolnicze korzystne dla:

 • środowiska,
 • klimatu,
 • dobrostanu zwierząt.

Przedstawicielstwo KE w Polsce przekazało komunikat

Opublikowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oficjalnym komunikacie został zawarty obszerny komentarz unijnego komisarza, odnoszący się do decyzji z 31 sierpnia 2022 r. o zatwierdzeniu siedmiu Krajowych Planów Strategicznych.

– Jesteśmy o krok bliżej wdrożenia nowej WPR na najbliższe pięć lat. Krok ten czynimy w kluczowym momencie, kiedy wyraźnie widać, jak ważne jest solidne wsparcie dla naszego sektora rolnego. Rolnicy stoją w obliczu trudnych wyzwań, takich jak gwałtowny wzrost kosztów produkcji spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę oraz niedawna letnia susza. Rolnictwo jest działalnością długoterminową i europejscy rolnicy muszą mieć jasne ramy prawne i finansowe na przyszłość. Nowa WPR pomoże nam wspierać stabilne źródła utrzymania w rolnictwie i długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe poprzez wspieranie inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego. Wyrażam uznanie dla ciężkiej pracy państw członkowskich w celu sfinalizowania swoich planów i wsparcia sektora rolnego. Komisja będzie nadal określać wytyczne, jak najlepiej wykorzystać to, co WPR oferuje naszym rolnikom, społecznościom wiejskim i obywatelom jako całości – zapowiada Janusz Wojciechowski.

270 mln euro na WPR

Jak wynika z założeń, KE przeznaczy na WPR w latach 2023-2027 270 mld euro. Budżet, na który opiewa siedem zatwierdzonych dziś planów to 120 mln euro, z czego 34 mld euro jest przeznaczone tylko na cele środowiskowe i klimatyczne oraz ekoschematy. Podana kwota może zostać wykorzystana na:

 • promowanie korzystnych praktyk dla gleby,
 • poprawę gospodarki wodnej i jakości użytków zielonych.

Co można promować w ramach WPR?

W ramach WPR można również promować:

 • zalesianie,
 • zapobieganie pożarom,
 • odtwarzanie lasów i ich przystosowanie do zmiany klimatu.

Za co będą nagradzani rolnicy, uczestniczący w ekochematach?

Rolnicy uczestniczący w ekoschematach mogą być wynagradzani za:

 • niestosowanie lub zmniejszenie stosowania pestycydów,
 • ograniczanie erozji gleby.

Jakie jeszcze zmiany przewiduje Plan?

Założenia przewidziane w planie wiążą się również z wykorzystywaniem powierzchni użjytków rolnych, gdzie od 86 do 97 proc. krajowej powierzchni ma być uprawiane z normami dobrej kultury rolnej zgodnymi z ochroną środowiska. Wsparcie w wysokiej kwocie jest przewidziane również dla rozwoju produkcji ekologiczne, jednak większość państw planuje podwojenie/potrojenie powierzchni ekologicznych użytków rolnych.

oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 05:19