StoryEditorWiadomości rolnicze

Nabór wniosków dla rolników i przetwórców w ramach KPO: znamy terminy!

21.09.2022., 12:09h
W październiku ruszy nabór wniosków dla rolników w czterech programach, finansowanych z KPO. Jeden z nich przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców, zajmujących się rolniczym handlem detalicznym oraz sprzedażą bezpośrednią. Kiedy będzie można składać wnioski? Ile pieniędzy można dostać? 

Czy warto składać wniosek o dopłaty w ramach KPO?

Choć Krajowy Plan Odbudowy dla Polski został zaakceptowany przez Brukselę, pieniądze nie są jeszcze wypłacane. Mimo tego, jeszcze w tym roku ruszy kilka konkursów, finansowanych z KPO. Rząd zapowiada, że bez problemu poradzi sobie z wypłatami, bo pieniądze z Unii stanowią zaledwie 1/6 przyszłorocznego budżetu. Z tego powodu także zachęca wszystkich objętych programami, by wnioskowali o dofinansowanie. 

Na co rolnik może dostać pieniądze z KPO?

W ramach konkursów, które wystartują w październiku, rolnicy mogą dostać dofinansowanie z KPO na:

  • wymianę dachów pokrytych azbestem;
  • działania związane z prowadzeniem RHD lub sprzedaży bezpośredniej;
  • przetwórstwo żywności;
  • wymianę słupów impregnowanych kreozotem. 

Przeczytaj więcej: Rusza nabór wniosków dla rolników i przetwórców w ramach KPO. Na co można dostać dotacje? 

Kiedy ruszy przyjmowanie wniosków o wsparcie przetwórstwa żywności?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest odpowiedzialne za realizację inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, zapowiedziało, że przyjmowanie wniosków w sprawie uzyskania dofinansowania z KPO na wsparcie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, ruszy 17 października 2022 r. Rolnicy nie będą mieli dużo czasu na dostarczenie niezbędnych dokumentów, bowiem tura wnioskowania zakończy się zaledwie miesiąc później, 18 listopada 2022.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Kto może dostać dofinansowanie z KPO na przetwórstwo żywności? 

MRiRW przewiduje wsparcie na przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury dla osób fizycznych prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie działalności w zakresie objętym dofinansowaniem, będącej rolnikiem lub małżonkiem rolnika lub osobą uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, jeżeli: 

  • prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności wskazanej w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2022r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1898);
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub małżonek rolnika lub przyznano jej płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem (nie dotyczy osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb);
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
  • jest pełnoletnia.

Zuzanna Ćwiklińska
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 12:06