StoryEditorDotacje

Nawet 500 tys. zł dotacji dla rolników z KPO. Wnioski już w październiku. Na co pieniądze?

01.10.2022., 16:10h
W połowie października w ARiMR ruszą pierwsze nabory wniosków na dotacje dla rolników w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dotacje będą m.in. na wymiany pokryć dachowych zawierających azbest oraz wsparcia przetwórstwa oraz dla plantatorów chmielu. Ile rolnik może dostać wsparcia?

Co można kupić z dotacji na przetwórstwo?

Ze wsparcia do przetwórstwa mogą skorzystać rolnicy prowadzący lub rozpoczynający działalność przetwórczą lub sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie oraz rolniczy handel detaliczny, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną dotycząca produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

W całym okresie wdrażania KPO rolnik może starać się o wsparcie na poziomie 500 tys. zł do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Do tych kosztów zaliczają się przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, rozbudową lub remontem budynków i budowli na terenie gospodarstwa rolnego, które będą i są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania, przechowywania albo przygotowania do sprzedaży produktów wytworzonych przez rolnika.

Pomocą objęty będzie również zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia służącego do prowadzenia działalności.

Z tych pieniędzy rolnik będzie mógł zmodernizować także miejsce sprzedaży na placu targowym oraz warzywniak, zieleniak, i inne miejsca, gdzie przygotowuje do sprzedaży i zbywa swoje produkty. Dotacje może wykorzystać też na zakup nowego terminala płatniczego oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi IT służące sprzedaży na odległość oraz utrzymania domen internetowych.

Dofinansowanie przysługuje również do zakupu ruchomych punktów sprzedaży, ruchomych placówek gastronomicznych lub środków transportu do sprzedaży obwoźnej. Zakupione maszyny i urządzenia powinny być nowe. Natomiast specjalistyczne środki transportu muszą ponadto spełniać normy niskiej lub zerowej emisji spalin.

Na jakie dotacje mogą liczyć przetwórcy?

Rolnik, który podpisze z ARIMR umowę o pomoc, będzie musiał zrealizować planowane przedsięwzięcie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Jeśli chodzi o przetwórców, wsparcie zależne jest od wielkości zakładu przetwórczego i wynosi dla:

  • zakładu mikro (zatrudnienie do 10 osób, maksymalne obroty 2 mln euro) – 3 mln zł;

  • zakładu małego (zatrudnienie do 50 osób, maksymalne obroty 10 mln euro) – 10 mln zł;

  • zakładu średniego (zatrudnienie do 250 osób, maksymalne obroty 50 mln euro) – 15 mln zł.

Zarówno rolnicy, jak i przetwórcy będą mogli uzyskać zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Do 20 tys. złotych dopłaty do wymiany dachu z azbestem 

O pomoc na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest mogą występować rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, złożyli wniosek o dopłaty bezpośrednie co najmniej rok przed złożeniem wniosku o wsparcie oraz są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym będzie wymieniany dach.

Rolnicy otrzymają 40 zł/m2 dachu pokrytego azbestem, nie więcej jednak niż 20 tys. zł oraz na nie więcej niż 500 m2. Wsparcie ma być uzupełnieniem realizowanego przez NFOŚiGW ogólnopolskiego programu utylizacji odpadów zawierających azbest. Aby uniknąć podwójnego finansowania tego samego przedsięwzięcia, wsparcie z KPO nie obejmuje demontażu i utylizacji zdjętego azbestu.

Ponadto wnioskujący o pomoc musi zobowiązać się do zgłoszenia do utylizacji wymienianego dachu przed zakończeniem prac właściwej jednostce samo­rządu terytorialnego. Powinien to zrobić nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Wymiana dachu nie powinna być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o pomoc i ma dotyczyć pokrycia dachowego na całym budynku. Ponadto prace związane z wymianą trzeba zakończyć w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż do końca 2025 roku.

Pomoc ma być wypłacana po zrealizowaniu inwestycji. Założono możliwość skorzystania z zaliczki na poziomie 50% wartości pomocy.

Dotacje na nowe tyczki do chmielu

Wsparcie producentów chmielu na wymianę tyczek chmielowych impregnowanych kreozotem jest zróżnicowane, nie może jednak objąć więcej niż 5 ha. W przypadku młodego rolnika dotacje na słupy kompozytowe wynosi ono 102,2 tys. zł, a na betonowe 117,7 tys. zł, natomiast dla pozostałych odpowiednio 73 tys. zł oraz 84 tys. zł.

KPO zatwierdzony, ale na razie finansowany z budżetu krajowego, a nie z UE

Komisja Europejska zatwierdziła polski KPO 1 czerwca 2022 r., a 17 czerwca 2022 r. zaakceptowała go Rada UE.

Budżet całego polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wynosi około 35,4 mld euro, tj. 158,5 mld zł. Pieniądze pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy. Aby je otrzymać, Polska musi podpisać umowę z KE na część grantową oraz umowę na część pożyczkową, co jeszcze nie nastąpiło. Spłata pożyczki zakończy się nie później niż po 30 latach tj. do 2058 r.

Programy, które ruszą przed uruchomieniem pieniędzy z Brukseli będą prefinansowane z naszego budżetu.

dr Magdalena Szymańska 
fot. archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 09:55