Pomoc suszowa również w przypadku strat poniżej 30 procent?Rada Powiatowa WIR Jarocin
StoryEditorCo z pomocą dla 150 tys. rolników?

Pomoc suszowa również w przypadku strat poniżej 30 procent?

13.03.2024., 08:55h
Aż 150 tys. rolników nie dostanie pomocy suszowej, aplikacja suszowa wyliczyła poziom strat poniżej 30 proc. Jednak resort rolnictwa sprawdza czy mogą oni otrzymać pomoc dla rodzin rolniczych.

Pomoc dla rodzin rolniczych zamiast pomocy suszowej

Ministerstwo rolnictwa analizuje możliwość objęcia pomocą rodzin rolniczych w gospodarstwach, w których w 2023 r. wystąpiły szkody do 30% średniorocznej produkcji roślinnej. To ważna informacja dla około 150 tys. rolników, którym aplikacja suszowa wyliczyła poziom strat w ubiegłym roku na takim poziomie.

Z informacji przekazanych „Tygodnikowi” przez resort rolnictwa wynika, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie przewidują ponownej weryfikacji zgłaszanych przez rolników strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy.

Wnioski o pomoc suszową tylko do 15 marca

W kampanii suszowej w 2023 r. wniosek o oszacowanie strat z powodu suszy poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” złożyło około 290 tys. rolników. Tak więc w obecnym naborze o pomoc m.in. z tytułu suszy, który trwa do 15 marca, może wnioskować nie więcej niż około 140 tys. rolników. Wnioski o wsparcie można składać bezpośrednio w biurach powiatowych ARiMR, listownie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Jak do tej pory, wnioski do ARiMR o pomoc suszową złożyło ok. 98 tys. rolników.

Jakie są stawki pomocy suszowej za 2023 rok?

Oto jakie są stawki pomocy suszowej określone przez resort rolnictwa:

  • 1000 zł/ha uprawy, na której susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP /ha TUZ;
  • 500 zł/ha uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada ww. zwierząt wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ.
  • W przypadku wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 DJP/ha, dopłata wynosi:
  • 500 zł/ha – jeśli szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu;
  • 250 zł/ha – jeśli wyżej wymienione niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu.

Pomoc suszowa: są problemy z pobraniem protokołu z aplikacji

Rolnicy alarmują, że są problemy z pobraniem protokołu z aplikacji suszowej. Pojawiają się także błędne wyliczenia strat w protokołach i kalkulacjach. Czy w związku z tym termin składania wniosków o pomoc suszową zostanie wydłużony? Więcej na ten temat: Kolejny błąd w aplikacji suszowej utrudnia złożenie wniosku do ARiMR.

image
Pomoc suszowa 2024

Pomoc suszowa: kolejny błąd w aplikacji suszowej utrudnia złożenie wniosku do ARiMR

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 04:21