Rolnicy dostaną dopłaty do silosów zbożowych. Stawki, terminy, warunkiPrzemysław Staniszewski
StoryEditorDotacje do magazynowania zbóż

Rolnicy dostaną dopłaty do silosów zbożowych. Stawki, terminy, warunki

12.04.2023., 17:04h
ARiMR będzie przyznawać rolnikom dopłaty na zakup silosów zbożowych. Ma to pomóc w zwiększaniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy na rynkach rolnych. Jakie będą stawki dotacji do silosów? Kto i na jakich warunkach może otrzymać wsparcie?

Resort rolnictwa uruchamia dopłaty do zakupu silosów, by zwiększyć możliwości magazynowania zbóż lub nasion roślin oleistych w obliczu kryzysu. Program będzie realizowany  w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy. Tak wynika z opublikowanego dziś projektu rozporządzenia w tej sprawie. 

- Oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie skrócenie i dywersyfikacja łańcucha dostaw poprzez wsparcie tworzenia infrastruktury magazynowej dla zbóż lub nasion roślin oleistych, w celu zwiększenia odporności gospodarstw rolnych na obecne i przyszłe kryzysy na rynkach rolnych – tak dopłaty do zakupu silosów uzasadnia resort rolnictwa. 

 

Na co można otrzymać dopłaty do silosów zbożowych?

Dopłaty mają zrefundować zakup nowego silosu przeznaczonego do magazynowania zboża lub nasion roślin oleistych wraz z wyposażeniem oraz montażem i transportem.

 

Kto może ubiegać się o dopłaty do zakupu silosów?

O wsparcie może wystąpić rolnik będący osobą fizyczną, jeżeli:

  • jest osobą pełnoletnią;
  • przyznano mu płatności bezpośrednie na rok 2022 r. 
  • posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie zamontowany silos objęty wsparciem;
  • ma nadany numer identyfikacyjny 
 

Jakie są stawki dopłat do zakupu silosu zbożowego?

Młody rolnik otrzyma 60 proc. refundacji kosztów zakupu i montażu, a pozostali wnioskodawcy do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. 

Kwota wsparcia wyniesie maksymalnie:

  • dla młodego rolnika - 60 000 zł, 
  • dla pozostałych wnioskodawców – 50 000 zł. 

Wsparcie będzie wypłacone po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia. Budowę trzeba ukończyć najpóźniej do 31 października 2024 roku.

 

Kiedy ruszy nabór wniosków na dopłaty do zakupu silosów?

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na przełomie maja i czerwca 2023 r. Wnioski będzie przyjmować ARiMR.

Dopłaty będą przyznawane na podstawie umowy zawieranej między ARiMR a rolnikiem. Można złożyć tylko jeden wniosek o objęcie wsparciem.

 

Na podstawie czego ARiMR wypłaci dopłaty do silosów?

Rolnik otrzyma refundację poniesionych kosztów na podstawie dowodów księgowych, czyli faktur, rachunków lub równoważnych dokumentów księgowych oraz dowodów zapłaty w formie bezgotówkowej.
 

 

Do kosztów kwalifikowalnych ARiMR nie zaliczy: podatku VAT, wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy, kosztów posadowienia silosa i przygotowania miejsca do jego montażu, a także zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

 

Resort rolnictwa szacuje, że z dopłat skorzysta około 4 tys. rolników. 

Kamila Szałaj, fot. Przemysław Staniszewski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 16:20