Na system monitorowania upraw przez satelitę poszły miliony złotych. Ale rolnicy nadal nie mogą z niego korzystać.J. Michalski
StoryEditorMonitoring suszy

Na system monitorowania upraw przez satelitę poszły miliony złotych. Ale rolnicy nadal nie mogą z niego korzystać. Dlaczego?

16.05.2023., 10:53h
Wart 134 mln zł System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych miał być gotowy na początku tego roku. Termin nie został dotrzymany i nie wiadomo kiedy rolnicy będą mogli z niego korzystać.

Gdzie jest system satelitarnego monitorowania upraw za 134 mln zł?

Z interpelacją w sprawie Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych zwróciła się do MRiRW posłanka Dorota Niedziela, która przypomniała, że były minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 23 stycznia 2020 r. osobiście wyraził zgodę, aby za 134 mln zł netto ze środków KOWR (ZWRSP) zbudowano i wdrożono taki system. Miał on pomóc w szacowaniu m.in. suszy.

- System miał zapewnić monitorowanie produkcji upraw w Polsce dzięki wyposażeniu go w autorskie algorytmy (metodyki) oraz wykorzystaniu wielu źródeł danych (in situ, glebowe, meteorologiczne, satelitarne, statystyczne). Budowa systemu miała trwać trzy lata (termin realizacji trzeciego etapu upływał 31.12.2022 r.). Z kolei start projektu zaplanowano na I kwartał 2021 r. – napisała w interpelacji D. Niedziela, która zapytała o losy projektu.

Na system monitorowania upraw przez satelitę poszły miliony złotych. Dlaczego rolnicy nie mogą z niego skorzystać?

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa przyznało, że realizacja projektu pod nazwą System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) nie została jeszcze zakończona. Pierwotny plan zakładał, że będzie przebiegała w trzech etapach i zakończy się z końcem 2022 r.  

- Niemniej ze względu na to, że w trakcie prac nad kształtem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pojawiła się koncepcja realizacji projektu S2MUR jako części innego większego przedsięwzięcia w ramach inwestycji C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie, zarówno czas realizacji, jak też termin zakończenia projektu uległ zmianie  - napisała wiceminister Anna Gembicka.  

Dłuży się budowa systemu monitorowania upraw przez satelitę 

Pomimo wydłużenia czasu realizacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) doprowadził do finalizacji części pierwotnie zaplanowanych działań czyli:

  • wyłoniono doradcę prawnego,
  • wyłoniono doradcę technicznego w zakresie realizacji projektu,
  • rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawców na dostarczanie zobrazowań satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości.

Ponadto została przeprowadzona analiza i rozpoznanie potencjalnych źródeł danych, a także opracowano wstępne założenia dla budowy przyszłego systemu.

Jakie koszty już poniósł KOWR ?

Znane są także poniesione już koszty doradztwa projektu:

  • doradztwo prawne – umowa o wartości 541 200,00 zł brutto, do dnia 14.04.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 338 250,00 zł brutto,
  • doradztwo techniczne – umowa o wartości 6 165 749,58 zł brutto, do dnia 14.04.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 036 582,56 zł brutto.

Jednocześnie zawarte zostały umowy na dostawcę zdjęć satelitarnych w ramach realizacji projektu S2MUR na łączną kwotę 41,5 mln zł.

Kiedy rolnicy skorzystaja z systemu satelitarnego?

Na pytanie o ocenę realizacji projektu oraz ewentualne korzyści dla rolników MRiRW odpowiada, że ze względu na to, że projekt nie został jeszcze ukończony przedwczesne jest ocenianie zarówno systemu, jak i korzyści z nim związanych.

- Zaprojektowanie, budowa i rozwój systemu wykorzystującego synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju jest niewątpliwie zadaniem istotnym z punktu widzenia wsparcia produkcji rolnej. Oczekiwania wobec rolnictwa i transformacja systemów żywnościowych rodzą szereg wyzwań, które wymagają stosownej, skutecznej reakcji, zarówno na poziomie globalnym, jak i narodowym oraz lokalnym. Produkcja żywności z jednoczesnym zapewnieniem zrównoważonego rozwoju, optymalizacji nakładów i maksymalizacji plonów wymusza stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Nowoczesne technologie mają potencjał do wsparcia rolnictwa w wielu obszarach. Dzięki informacjom o stanie upraw, prognozie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogących powodować straty w plonie, rolnicy będą mieć możliwość szybszego reagowania na zmiany i zagrożenia – pisze wiceminister A. Gembicka.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 14:05