doplaty bezposrednie pieniadze rolnictwo ciagnik na poluCanva/Tygodnik Poradnik Rolniczy
StoryEditorPORADY PRAWNE

Dopłaty bezpośrednie: Kto dostanie płatność - właściciel czy dzierżawca ziemi?

21.09.2023., 17:30h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Jestem rolnikiem i prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha. Jeden z sąsiadów chce wydzierżawić 7 ha ziemi. Zaproponowałem, że chętnie wezmę te grunty w dzierżawę, ale zależy mi na umowie dzierżawy. Właściciel stwierdził, że umowa ma być ustna i że on będzie pobierał płatności bezpośrednie. Osoba ta otrzymała te grunty w spadku po wuju i nie prowadzi działalności rolniczej. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami?

Komu przysługują dopłaty? Dzierżawcy czy właścicielowi gruntu?

W przypadku oddania gruntów rolnych w dzierżawę płatności bezpośrednie przysługują dzierżawcy. Artykuł 23 ustawy z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 określa, że jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gruntu lub zwierzęcia, a ten grunt lub to zwierzę stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, pomoc przysługuje posiadaczowi zależnemu.

Czy właściciel gruntu wydzierżawionego może składać wniosek o dopłatę?

Skoro właściciel nie prowadzi działalności rolniczej, tylko oddał grunty w dzierżawę, to w świetle przepisów nie powinien składać wniosków i otrzymać płatności. Artykuł 25 wskazanej wyżej ustawy precyzuje bowiem, że płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli prowadzi działalność rolniczą, a łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha.

Z kolei według art. 21 ustawy o Planie Strategicznym, przy przyznawaniu pomocy uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą, jeżeli prowadzi działalność polegającą na:

  • wytwarzaniu produktów rolnych przez hodowlę lub chów zwierząt do celów gospodarskich lub uprawę, lub hodowlę roślin, gdzie produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), z wyjątkiem produktów rybołówstwa, a także uprawie bawełny i zagajników o krótkiej rotacji, lub
  • utrzymywaniu użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu rolniczego.

W praktyce zdarzają się sytuacje, że właściciele oddają grunty w dzierżawę, a następnie sami składają wnioski o płatności bezpośrednie, wskazując, że prowadzą na nich działalność rolniczą. W przypadku kontroli ARiMR muszą zwrócić otrzymane płatności bezpośrednie.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. mat. własne TPR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
08. grudzień 2023 09:18