Jak zdobyć kwalifikacje rolnicze? Czy dają one prawo do zakupu ziemi rolnej?Paweł Mikos
StoryEditorPrawo dla rolników

Jak zdobyć kwalifikacje rolnicze? Czy dają one prawo do zakupu ziemi rolnej?

04.11.2023., 18:24h
Kto dokładnie może uzyskać kwalifikacje rolnicze? Kiedy uzyskuje się status rolnika indywidualnego? Czy same kwalifikacje rolnicze pozwalają na zakup gruntów rolnych? Takie pytania zadaje sobie wiele osób, a Stefan Krajewski, poseł PSL zadał je ministrowi rolnictwa. Jaka jest odpowiedź resortu?

Czy posiadanie kwalifikacji rolniczych daje możliwość zakupu gruntów rolnych?

Czy uzyskanie tzw. kwalifikacji rolniczych pozwala od razu zdobyć statusu rolnika indywidualnego i możliwość zakup ziemi rolnej, a co za tym idzie otrzymywania dopłat bezpośrednich z ARiMR? Wiele osób się nad tym zastanawia, o czym świadczy niedawna interpelacja poselska.

– Wielokrotnie spotykam się z niezrozumieniem dość zawiłych przepisów dotyczących tego, w jaki sposób można nabywać gospodarstwa i ziemię rolną i kto dokładnie może uzyskać kwalifikacje rolnicze, status rolnika indywidualnego – dopytuje się Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego w swojej interpelacji poselskiej do ministra rolnictwa.

Kto może uzyskać status rolnika indywidualnego?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami rolnikiem indywidualnym może zostać osoba fizyczna, która:

  • jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
  • posiada kwalifikacje rolnicze,
  • co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (o pow. co najmniej 1 ha) - przy czym do okresu tego zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • prowadzi przez 5 lat osobiście to gospodarstwo.

W jaki sposób można uzyskać kwalifikacje rolnicze?

Resort rolnictwa wskazuje także, że jednym ze sposobów uzyskania kwalifikacji rolniczych, jest uzyskanie wykształcenia wyższego innego niż rolnicze i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem.

Z kolei studiami podyplomowymi związanymi z rolnictwem, są te spośród studiów podyplomowych, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

  • ekonomika rolnictwa;
  • organizacja lub technologia produkcji rolniczej;
  • marketing artykułów rolnych;
  • rachunkowość rolnicza.

Jak najszybciej zdobyć kwalifikacje rolnicze?

Poseł Krajewski dopytywał także, czy istnieje najprostsza ścieżka do zdobycia kwalifikacji rolniczych. Jednak w tym przypadku resort rolnictwa nie miał jednoznacznej odpowiedzi.

–  Nie sposób jednoznacznie wskazać najłatwiejszej drogi do uzyskania kwalifikacji rolniczych, przez osoby niemające stażu pracy w rolnictwie. Zależy to bowiem od posiadanego wykształcenia, czy tez od posiadanych tytułów (kwalifikacyjnych lub zawodowych) określonej osoby – wskazuje Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa, który odpowiadał na interpelację.

Same kwalifikacje rolnicze to za mało, żeby uzyskać prawo zakupu ziemi rolniczej

– Samo zatem ukończenie studiów podyplomowych związanych z rolnictwem (przez osobę posiadającą już wykształcenie wyższe inne niż rolnicze), nie jest wystarczające do uzyskania statusu rolnika indywidualnego. Studia takie pozwolą jedynie na spełnienie warunku posiadania kwalifikacji rolniczych. Osoba taka musiałaby jeszcze spełnić pozostałe warunki  – dodaje Rafał Romanowski.

image
Porady prawne

Czy gospodarstwo lepiej przekazać zięciowi i córce czy tylko córce?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 20:11