Rolnika wciągnęła prasa do balotów
StoryEditorporady prawne

KRUS nie wypłaci odszkodowania za wypadek wywołany przez "rażące niedbalstwo". Jakie kryteria?

19.03.2024., 16:30h
Alicja MorozAlicja Moroz
W sierpniu ub. roku podczas zbierania słomy z pola uległem poważnemu wypadkowi przy próbie odblokowania jednego z ramion owijarki. KRUS odmówił mi przyznania odszkodowania, stwierdziwszy, że do wypadku doszło, ponieważ robiłem to przy włączonym napędzie. W decyzji napisano, że stało się to przez moje rażące niedbalstwo. Odwołałem się do sądu, ale utrzymał decyzję KRUS w mocy. Teraz mogę jeszcze wnieść apelację do sądu okręgowego. Czy mam szansę na wygranie tej sprawy?

Kiedy ubezpieczonemu w KRUS nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

Wydaje się, że ta szansa nie jest duża. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

  • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
  • będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest „rażące niedbalstwo”?
  • Kiedy ubezpieczonemu w KRUS nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

Czym jest „rażące niedbalstwo”?

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 lutego 2021 r. (sygn. akt: III USKP 25/21) orzekł, że o zakwalifikowaniu zachowania jako rażąco niedbałego można mówić wówczas, gdy sprawca umyślnie (świadomie, celowo) i bez uzasadnionej potrzeby narusza podstawowe zasady bezpiecznego postępowania oraz ignoruje następstwa swojego zachowania, nie przewidując (nie uświadamiając sobie), że może ono doprowadzić do wypadku, chociaż możliwość wystąp...

Pozostało 28% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 07:21