Ile nawozów wapniowych zużywają rolnicy w Niemczech, a ile w Polsce?arch.
StoryEditorNawozy

Ile nawozów wapniowych zużywają rolnicy w Niemczech, a ile w Polsce?

16.11.2023., 14:30h
Niemieccy rolnicy mocno obniżyli nawożenie mineralne na rzecz wapniowego, nie tracąc przy tym plonu. Natomiast w Polsce zużycie nawozów wapniowych jest wciąż niskie.

Co piąty rolnik w Polsce stosuje nawozy wapniowe

Z Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wynika, że w sezonie 2019/2020 r. ok. 280 tys. gospodarstw w Polsce stosowało nawozy wapniowe. To ok. 21 proc. ogółu gospodarstw rolnych w Polsce.

– Dla porównania nawozy mineralne stosowało ponad 3-krotnie więcej gospodarstw rolnych (ok. 940 tys. gospodarstw) – informuje dr Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na portalu LinkedIn.

Poziom nawożenia wapniowego w Polsce znacznie wzrósł

Wg PSR 2020 poziom nawożenia wapniowego w polskim rolnictwie wyniósł prawie 90 kg CaO/ ha UR, o 60 proc. więcej niż w sezonie poprzednim i o 125 proc. więcej w porównaniu z poprzednim spisem rolnym.

- Do zauważalnego wzrostu zużycia przyczynił się m.in. wprowadzony w 2019 r. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” i związane z tym programem dofinansowanie. Nawożenie wapniowe wzrosło, jednak nadal jest zdecydowanie niewystarczające w odniesieniu do potrzeb, szczególnie na obszarach z dużym udziałem gleb o kwaśnym odczynie – napisał dr A. Zalewski.

Jakie jest zużycie nawozów wapniowych w Niemczech ?

Dla porównania w sezonie 2019/20 zużycie CaO w Niemczech wyniosło 159 kg/ha UR. W sezonie 2019/20 w Polsce zużycie CaO przewyższało zużycie N o 30 proc., a w Niemczech – niemal 2-krotnie (2,5-krotnie w sezonie 2021/2022 gdzie zużycie CaO wyniosło 163 kg a zużycie nawozów azotowych w czystym składniku - 67,5 kg/ha UR).

- Zużycie nawozów wapniowych w Niemczech stopniowo się zwiększa, a azotowych maleje. Konstatacja ta pozwala domniemywać, że w najbliższych latach podobny kierunek zużycia poszczególnych nawozów w przeliczeniu na 1 ha UR może być z dużym prawdopodobieństwem obecny również w polskim rolnictwie – podkreślił ekspert IERGŻ – PIB.

Jakie jest zużycie nawozów mineralnych w Polsce ?

Natomiast z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wynika, że zużycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik, łącznie azotowych, fosforowych i potasowych (NPK), w badanym okresie było o 10,1 proc. większe niż w 2010 r. i wyniosło 1,95 mln ton. Pod uprawy zastosowano 1,03 mln ton nawozów azotowych (N) i 358,7 tys. ton nawozów fosforowych (P2O5).

W przeliczeniu na 1 ha UR wygląda to następująco.

image

Nawozy w przeliczeniu na czysty składnik 

FOTO: GUS

Gdzie w Polsce rolnicy zużywają najwięcej nawozów?

Z uwagi na duże regionalne zróżnicowanie intensywności produkcji roślinnej występują także znaczne różnice terytorialne w zużyciu nawozów mineralnych. W blisko połowie województw (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim) nawożenie było wyższe od średniego zużycia w kraju. Największe zużycie odnotowano w województwie opolskim – 190,6 kg NPK/ha, a najmniejsze w województwie małopolskim – 86,6 kg NPK/ha UR w dobrej kulturze rolnej.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 00:00