StoryEditorśrodki ochrony roślin

Co rolnik ma zrobić z opakowaniami po pestycydach?

25.05.2021., 15:05h
Używanie pestycydów w praktyce rolnej jest oczywistością i nie da się bez nich obejść. Presja szkodników, chwastów oraz chorób jest zazwyczaj zbyt duża, aby uprawy poradziły sobie bez wspomagania. Ale każdy pestycyd ma swoje opakowanie, które powinno zostać zutylizowane. Co zatem rolnik ma zrobić z opakowaniami po ŚOR?

Zagospodarowanie opakowań po zużytym śor jest obowiązkiem rolnika

Każde opakowanie wykorzystanego pestycydu musi być odpowiednio przechowywane przez rolnika i oddane do sklepu.

Przed zakupem sklep sprzedający pestycydy ma obowiązek:

 • informować rolnika o konieczności zwrotu opakowań
 • przyjmować bezpłatnie opakowania po wskazanych środkach niebezpiecznych
 • posiadać umowę na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów z firmą, która ma decyzję na zbieranie odpadów pod kodem 15 01 10*.
Koordynacją zbiórki pustych opakowań po swoich produktach i ich finansowaniem zajmują się producenci i importerzy środków ochrony.

System ten działa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR).

Jakich opakowań rolnik nie odda?

W ramach Systemu nie odbiera się opakowań :

 • zabrudzonych i niewypłukanych,
 • z resztkami produktów,
 • z produktami przeterminowanymi,
 • zbiorczych, np. kartonów (tego typu niezabrudzone opakowania są odpadem komunalnym, bezpiecznym).

Czym jest System Zbiórki Opakowań PSOR?

System PSOR to ogólnopolski, całoroczny i bezpłatny program zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin, adiuwantach i produktach biobójczych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony upraw. Program działa od 17 lat .

W ramach Systemu działa Akademia Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dostępna na platformie akademiapsor.bezpiecznie.org, gdzie każdy może dowiedzieć się:

 • Jakie opakowania możesz oddać bezpłatnie?
 • Jak przygotować opakowanie do zwrotu, aby zostało ono przyjęte nieodpłatnie?
 • Gdzie oddać opakowania po środkach ochrony roślin?
 • Jakie są obowiązki związane z odpadami, jeśli rolnik gospodaruje na powierzchni powyżej 75ha?

Na platformie dostępne są materiały edukacyjne i broszury do pobrania, które ułatwią zarówno przekazanie opakowań po zużytych środkach w odpowiednim miejscu, jak i przygotowanie się do tej czynności.

Dobrym źródłem informacji jest prezentacja dostępna pod adresem: OPAKOWANIA-PO-SOR-I-INNE-ODPADY_PREZENTACJA.pdf

Na platformie znajdują się także ogólne zasady oraz pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania systemu (ZBIORKA_PYTANIA-I-ODPOWIEDZI.pdf).

Lista punktów zbiórki jest dostępna pod adresem https://systempsor.pl/

PSOR w liczbach:

 • co roku zbiera się 1600 ton opakowań,
 • stanowią one ok. 60% masy opakowań wprowadzonych na rynek,
 • w Systemie działa ok. 4,5 tys. sklepów w całej Polsce.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Zdjęcie: Pixabay

 

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. wrzesień 2023 16:53