StoryEditornawożenie

Jak nawozić gnojowicą zgodnie z programem azotanowym?

26.10.2021., 13:10h
Azotany mogą przedostawać się do wód wraz z opadami atmosferycznymi lub ze ściekami przemysłowymi. Jednak bezsporne jest, że niewykorzystany przez rośliny azot z nawozów naturalnych także przenika do wód, powodując eutrofizację, która jest najgroźniejszym czynnikiem powodującym skażenie wód przez rolnictwo.
Na podstawie analiz i badań naukowych wiadomo, że azotany zawarte w nawozach organicznych i mineralnych stanowią główne źródło zanieczyszczenia wód w Europie, a użycie azotu w ciągu ostatnich 4 lat wzrosło o 6%. Działalność rolnicza odpowiada aż za 50% całkowitej ilości azotu wprowadzonego do wód powierzchniowych. W Polsce do wód i rzek, które trafiają do Morza Bałtyckiego przenika 59% azotu i 55% fosforu (biogenów), które wywołują eutrofizację.

Program działań skrócił termin stosowania nawozów naturalnych

Poprawa jakości wód i ochrona wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych jest zatem istotnym obszarem europejskiej polityki ochrony wód oraz najpoważniejszym problemem na styku ochrony środowiska i rozwoju rolnictwa. Rada Unii Europejskiej wydała w tej sprawie specjalną (z dnia 12 grudnia 1991 r.), tzw. dyrektywę azotanową. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do podejmowania szeregu działań i dlatego od 27 lipca 2018 r. obowiązuje w Polsce na terenie całego kraju „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”....
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
31. maj 2023 12:12