Pasieka, pszczoły, uleJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorOchrona pszczół

Jak wykonywać opryski, żeby nie ucierpiały pszczoły?

09.05.2024., 08:00h
Stosowanie środków ochrony roślin w okresie kwitnienia roślin jest niebezpieczne dla zapylających je pszczół. Jak postępować, by owady nie ucierpiały?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina rolnikom o tym, w jaki sposób powinni prowadzić ochronę roślin, by nie stwarzać zagrożenia dla pszczół je zapylających.

Pszczoła miodna i zapylanie roślin

Pszczoły miodne wraz z pozostałymi owadami zapylającymi stanowią istotną część ekosystemu. Dzięki ich pracy plonowanie w produkcji roślinnej przebiega w prawidłowy sposób.

Jak chronić rośliny i nie krzywdzić pszczół?

Jak wskazuje PIORiN, każdy rolnik zanim sięgnie po chemiczne środki ochrony roślin, powinien wykorzystać wszystkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami w celu ograniczenia stosowania pestycydów i jeśli jest to możliwe, zastosować alternatywne metody ochrony upraw.

Jakie są skutki stosowania śor dla pszczół?

Wykonywanie aplikacji śor w nieprawidłowy sposób, a w szczególności insektycydów stanowi olbrzymie zagrożenie dla pszczół i owadów pożytecznych.

Podczas stosowania chemicznej ochrony roślin należy:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy,
  • przed każdą aplikacją środków ochrony roślin obowiązkowo zapoznać się z zapisami etykiety środka ochrony roślin,
  • przestrzegać warunków określonych w etykiecie oraz zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany),
  • unikać stosowania preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych),
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu,
  • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół,
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych),
  • przestrzegać okresów prewencji,
  • wstrzymać się od wykonywania zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Kary za nieprawidłowe stosowanie śor

W przypadku nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin na rolnika może być nałożona kara grzywny lub administracyjna wynikająca z ustawy o śor.

Ponadto właściciele pasiek mają prawo do poproszenia rolnika o udostępnienie informacji na temat zaplanowanych zabiegów chemicznych, tego w jakich godzinach były wykonywane i jakimi preparatami. Obowiązkiem stosującego takie środki jest udzielenie tych informacji.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: PIORiN

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 07:48