StoryEditorPtasia grypa

Czy polscy rolnicy dostaną odszkodowania za grypę ptaków?

Minister rolnictwa Grzegorz Puda zapewnia, że Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o odszkodowanie dla polskich hodowców drobiu w związku z epidemią wirusa ptasiej grypy. Jednak zbyt szybko takich pieniędzy rolnicy nie dostaną. Dlaczego?

6-kroty wzrost liczby ognisk ptasiej grypy w Polsce!

We wtorek 18 maja 2021 roku Grzegorz Puda, minister rolnictwa podczas sejmowej komisji rolnictwa relacjonował postępy w zwalczaniu wirusa grypy ptaków w Polsce.
–  W tym roku obserwuje się znaczą liczbę zachorowań na wysoce zjadliwą grypę u drobiu podobnie jak i u ptaków dzikich. Najwięcej ognisk choroby w 2021 r. stwierdzono we Francji, Polsce i Niemczech. Skala występowania w tym roku jest nieporównywalna w stosunku do lat ubiegłych, na co mają przede wszystkim wpływ warunki meteorologiczne. W efekcie tegoroczny „sezon grypowy” trwa zdecydowanie dłużej – mówił Grzegorz Puda podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa.

O tym jak ogromna jest skala świadczą same liczby: w 2019 i 2020 roku w Polsce było łącznie 54 ogniska ptasiej grypy. Teraz, zaledwie do połowy maja stwierdzono w Polsce już ponad 320 ognisk grypy ptaków, czyli aż 6-krotnie więcej!

- Sytuacja opisana przez pana ministra jest sytuacja szczególna z jaką nie zetknęliśmy się dotąd przy zwalczaniu ptasiej grypy a choroba występuje w Polsce od 2005 r. Obecnie zostały podjęte działania zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami  i procedurami w zakresie zwalczania choroby. Jednak skala tego zagrożenia, której możemy się spodziewać się w przyszłych sezonach, bo presja wirusa jest z sezonu na sezon coraz większa i nie dotyczy to tylko naszego kraju – powiedział Mirosław Welz, Główny Lekarz Weterynarii.

Ogromny problem z grypą ptaków w zagłębiu drobiarskim na Mazowszu

Niezwykle trudna sytuacja, wręcz dramatycznie wygląda to na Mazowszu w rejonie Żuromina i Mławy. W ogromnych stadach dotkniętych ptasią grypa dochodziło do masowego padania drobiu, a jednocześnie dokonywano wybijania ptaków z ogniskach choroby. Taka ilość nie była możliwa do natychmiastowego zagospodarowania przez zakłady utylizacyjne, przez co dochodziło do akumulacji martwego drobiu oczekującego na utylizację.
Z tego względu władze chciały zorganizować grzebowiska martwych ptaków w kilku miejscach na Mazowszu, ale plany te nie powiodły się ze względu na protesty mieszkańców i samorządowców z terenów, gdzie miały być grzebowiska. Dlatego proces utylizacji przeciąga się, ale jest realizowany zgodnie z procedurami przez zakłady utylizacyjne. Dopiero po zakończeniu utylizacji drobiu zostanie przeprowadzony proces czyszczenia i dezynfekcji kurników, w których stwierdzono ogniska ptasiej grypy.

Czy i kiedy będą odszkodowania dla rolników za skutki ptasiej grypy? 

Minister rolnictwa zapewniał, że hodowcom drobiu przysługuje odszkodowanie za zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej ptaki oraz zniszczone jaja oraz paszę, a także sprzęt.
Wysokość odszkodowań jest określana na podstawie średniej z trzech kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.
Minister Puda podkreślił także, że  osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji ptasiej grypy, będą przyznawane nagrody z budżetu państwa.
Grzegorz Puda zapewnił, że rząd będzie starał się o unijną pomoc w związku ze stratami rynkowymi ponoszonymi przez polskich hodowców drobiu. 
– Wniosek do Komisji Europejskiej zostanie złożony, kiedy choroba zostanie wyeliminowana. Liczymy, że w związku z tym, że sytuacja meteorologiczna się zmieniła i utrzyma się okres cieplejszy to pomoże w walce z tą chorobą – mówił minister rolnictwa. 

Czy starczy pieniędzy na zwalczanie ptasiej grypy i ASF? 

Przedstawiciele resortu rolnictwa i Inspekcji Weterynaryjnej zwracali też uwagę na konieczność jeszcze większej bioasekuracji gospodarstw oraz rozwiązania w przyszłości lokalizacji ewentualnych grzebowisk dla wybitego ptactwa.
Natomiast Dorota Niedziela, posłanka Koalicji Obywatelskiej krytykowała rząd, który w jej opinii nie radzi sobie ze zwalczaniem ptasiej grypy. A przez opóźnienia w utylizacji i kolejnych etapach zwalczania wirusa, wielu hodowców znacznie później będzie mogła przystąpić do wznowienia produkcji w kurnikach.
– Zbliża się okres ciepłego lata a wtedy rusza ASF a budżet rezerwy na zwalczania chorób zakaźnych jest pusty – mówiła Dorota Niedziela.
Z informacji przekazanych przez Grzegorza Pudę wynika, że budżet na zwalczanie chorób zakaźnych w tym roku wynosi 432 mln zł, a już do tej pory wydano około 400 mln zł. Z tego powodu minister rolnictwa zapowiedział, ze wystąpi do premiera o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ten cel.   

Paweł Mikos, wk
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 11:09