StoryEditorWiadomości rolnicze

Elewarr powiększy swoje magazyny zbożowe w Braniewie o... 6 tys. ton

20.03.2023., 14:03h
 W ramach projektu “Spichlerz Północy”, którego głównym podmiotem jest Elewarr sp. z o.o., zostanie rozbudowany spichlerz znajdujący się w miejscowości Braniewo w woj. warmińsko-mazurskim. Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału rolnego, którym dysponuje północna część Polski. 

Elewarr z powiększonymi magazynami na żniwa 2023 

Spółka Elewarr z dumą poinformowała rolników o podpisanej 18 marca 2023 r. umowie na wykonawstwo rozbudowy spichlerza w Braniewie do pojemności 10 tys. t i modernizację infrastruktury operacyjnej. Dzięki podjęciu działań związanych z remontem braniewskiego magazynu będzie on mógł służyć lokalnym rolnikom jeszcze przez wiele lat. 

– Dzięki naszym działaniom obiekt Elewarr w Braniewie będzie mógł zwiększyć gospodarczo oddziaływanie na lokalny rynek zbóż i wykorzystać w pełni swój nowy potencjał w zakresie skupu zbóż i poszerzenia oferty skupowej o mokrą kukurydzę w związku z wybudowaną nowoczesną suszarnią. Rozbudowa i modernizacja braniewskiego magazynu to jedna z najważniejszych inwestycji w historii Spółki, która pod względem technologicznym, rozwojowym i eksportowym jest niezbędna. Przez kilkanaście lat elewator był stopniowo wygaszany jako nierentowny, technicznie archaiczny, nawet były chęci całkowitego i definitywnego wyzbycia się obiektu – mówiła Monika Parfianowicz, Wiceprezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o. 

Co miało wpływ na podjęcie decyzji o rozbudowie magazynu? 

Jak zauważyła wiceprezes Elewarru, podjęcie decyzji o rozbudowie spichlerza nie było bezpodstawne, ponieważ miało na nią wpływ wiele czynników mających podłoże w lokalnym rolnictwie. 

– Pomimo trudnych warunków operacyjnych, długiego czasu przyjęcia i wydania towaru, efektem zmiany polityki spółki w zakresie koordynacji skupów i obsługi rolników, ten obiekt zaczął być w pełni zasypywany towarem, przybyło chętnych rolników do współpracy. Struktura okolicznych zasiewów i lokalne otoczenie rynkowe, zmiana modelu biznesowego Spółki i wykorzystanie potencjału północnych magazynów do celów eksportowych wręcz perspektywicznie wymuszają konieczność zwiększenia powierzchni przechowalniczej i rozwoju Spółki w m. Braniewo. Cały projekt „Spichlerz Północy” i rozwój magazynów Spółki Elewarr jest też realną szansą na ożywienie terenów popegeerowskich w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także szansą dla lokalnej społeczności producentów zbóż, w tym kukurydzy oraz rzepaku i bobowatych – skomentowała Parfianowicz. 

Co zmieni się po rozbudowie spichlerza w Braniewie? 

Projekt modernizacji spichlerza w Braniewie jest obszerny, jednak największa zmiana dotyczy zwiększenia powierzchni przechowalniczej z 4,2 tys. t do 10 tys. t. Po rozbudowie w magazynach zmieści się o wiele więcej ziarna niż dotychczas. Poza rozbudową przewidziane zostały również: 

  • wykonanie i montaż kosza przyjęciowo-załadunkowego wraz z aspiracją, 
  • wykonanie i montaż wywrotnicy belkowej, 
  • posadowienie suszarni przepływowej z odzyskiem ciepła i systemem odpylania o podwyższonej wydajności, dostosowanej do suszenia wszystkich gatunków zbóż i rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem suszenia kukurydzy, 
  • montaż systemu pomiaru temperatur zbóż i rzepaku w komorach betonowych magazynu nr 1 i nowobudowanych silosach magazynowych i buforowych, 
  • wykonanie zaprojektowanych dróg wewnętrznych. 
  • 250 mln zł na rozbudowę magazynów na Warmii i Pomorzu 

Na inwestycję w rozbudowę spichlerza w Braniewie przeznaczonych zostało ponad 250 mln zł. Obecni przy podpisaniu umowy Prezes Zarządu Elewarr Hubert Grzegorczyk, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, poseł na Sejm RP Leonard Krasulski oraz p.o. Prezes Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasz Rega byli zgodni co do potencjału, jakie skrywa rolnictwo północnej części Polski. Decyzja o rozbudowie spichlerza w Braniewie będzie pozytywna w skutkach nie tylko dla lokalnych rolników, ale również okolicznych mieszkańców, którzy zyskają dodatkowe miejsca pracy. 

Polska północna ma ogromne możliwości rolnicze. Trzeba tylko je wykorzystać. To, o czym mówiłem podczas listopadowej konferencji w Bartoszycach, dzisiaj się zaczyna. Ponad 250 mln zł na rozbudowę powierzchni magazynowych w naszym regionie zostanie zainwestowanie w ramach projektu Spichlerz Północy. Nasze działania jako właściciela Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i jej spółki córki Elewarr stworzy dodatkowe miejsca pracy, a także przygotuje na nowe perspektywy handlowe, które daje przekop Mierzei Wiślanej i otwarcie Portu w Elblągu – przyznał Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka. 

Elewarr Braniewo pierwszy na liście do remontu 

W założeniach projektu “Spichlerz Północy” przewidziane zostały działania związane z prowadzeniem działalności i produkcji rolnych na terenie północnej Polski. Modernizacja spichlerza w Braniewie jest pierwszą tego typu inicjatywą, która ma zostać zrealizowana do żniw 2023. Modernizacja ma wpłynąć na ustabilizowanie się rynku zbóż i rzepaku w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim. Po remoncie skróceniu ulegnie również czas oczekiwania na skup z 45 min do kilkunastu, a rolnicy będą mogli sprzedawać kukurydzę mokrą, gdyż powstanie suszarnia. 

oprac. Justyna Czupryniak 

źródło. elewarr.pl 

fot. elewarr.pl 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 03:29