Afera ws. dzierżawy 500 ha. NIK potwierdza zarzuty rolnikówarch. Dariusz Matecki - Radny Miasta Szczecin
StoryEditorAfera gruntowa?

Afera ws. dzierżawy 500 ha. NIK potwierdza zarzuty rolników

24.06.2024., 15:52h
Rolnicy żądają do KOWR rozwiązania umowy dzierżawy 500 hektarów obywatelowi Francji. - Wydzierżawiono mu ziemię na wyjątkowo korzystnych warunkach - alarmują. A ich zarzuty potwierdza Najwyższa Izba Kontroli.

Zachodniopomorscy rolnicy protestują przeciwko dzierżawie 500 ha ziemi Przedsiębiorstwu Rolno-Przemysłowemu Babinek, którym zarządza Francuz. W ubiegłym roku KOWR w Szczecinie przedłużył umowę dzierżawy o kolejne 19 lat. Oburza to polskich gospodarzy, którzy w tym rejonie mogą podpisać umowę na maksymalnie 10 lat. Alarmują też, że zmniejszono powierzchnię gruntów, które miały wrócić z „Babinka” do KOWR i być rozdysponowane pomiędzy rolników indywidualnych. 

– Tego nie można dalej tolerować. Te grunty powinny wrócić do gospodarstw rodzinnych – domagają się rolnicy i przekonują, że „dzierżawca był traktowany przez centralę KOWR w sposób wyjątkowy”.

NIK: były nieprawidłowości przy umowie dzierżawy 500 ha ziemi z KOWR

Opinie rolników potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli z 27 maja, który negatywnie ocenia działania kierownictwa KOWR w Warszawie za rządów PiS.

– Działania Centrali KOWR, związane z przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy i zmianą powierzchni gruntów, jaka miała zostać wyłączona z przedmiotu Umowy świadczą o możliwości wystąpienia przy ich podejmowaniu mechanizmów korupcjogennych – czytamy w raporcie.

NIK zaznacza, że złożenie w terminie przez dzierżawcę wniosku o przedłużenie umowy, wyłączenie 30 proc. gruntów, terminowe regulowanie zobowiązań wobec KOWR, a także znaczne zmodernizowanie gospodarstwa i prowadzenie go na wysokim poziomie agrotechnicznym nie uzasadniały wyjątkowego traktowania Dzierżawcy przez Centralę KOWR.

– To jedyny przypadek w kraju, w okresie objętym kontrolą przedłużenia umowy dzierżawy na okres powyżej 19 lat (standardowo od ośmiu do 12 lat; Oddział wnosił o 10 lat). Tylko w przypadku tego przedłużenia (z czterech zrealizowanych przez Oddział), Centrala KOWR zmniejszyła, w stosunku do wniosku Oddziału powierzchnię gruntów, jaką dzierżawca miał wyłączyć na rzecz okolicznych rolników (z ok. 258 ha do ok. 215 ha) – ocenia NIK i dodaje, że warunki umowy zostały określone nierzetelnie.

Rolnicy żądają do KOWR rozwiązania umowy dzierżawy ziemi 

W związku z raportem NIK, 24 czerwca rolnicy po raz kolejny przyjechali do KOWR w Szczecinie i domagali się unieważnienia tej umowy. Wręczyli w tej sprawie petycję Justynie Jakubowicz-Dziduch, dyrektorce KOWR Szczecin.

– Pani dyrektor przyjęła petycję. Stwierdziła, że ta sprawa dotyczy centrali KOWR-u i że przekaże dokument do Warszawy, czekając, jak centrala się ustosunkuje do wystąpienia pokontrolnego NIK – wyjaśnia nam Roman Waszczyk, rzecznik protestujących na S3 rolników. 

"Obywatelowi Francji wydzierżawiono 500 ha gruntów na wyjątkowo korzystnych warunkach"

Rolnicy obecni na spotkaniu podkreślali, że KOWR zawarł umowę z pominięciem zapisów ustawy, co z mocy prawa czyni ją nieważną. 

– W sprawę zamieszany jest szczeciński odział KOWR, centrala KOWR, Ministerstwo Rolnictwa za rządów PiS oraz Ambasador Francji. W efekcie obywatelowi Francji zostało wydzierżawione ponad 500 ha gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na wyjątkowo korzystnych warunkach – denerwują się rolnicy.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 21:40