envato elements
StoryEditorCios w rolników!

SZOK! Rolnik zapłaci za utylizację paszy z ukraińskiego zboża?!

21.04.2023., 11:52h
Nie ustają kontrowersje wokół produktów, wytworzonych ze zboża zaimportowanego z Ukrainy. Okazuje się, że może dojść do absurdalnej sytuacji, w której rolnik będzie musiał zapłacić za utylizację paszy z ukraińskiego zboża, nawet jeżeli nie miał świadomości, co kupuje! Jak to możliwe?

Podlaska Izba Rolnicza apeluje do KRIR 

Na kolejną absurdalną i krzywdzącą dla rolników sytuację wskazał prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczyński, w liście, skierowanym do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktora Szmulewicza. W swoim apelu Leszczyński przypomniał między innymi o tym, że ukraińskie zboże miało trafić do Polski tylko przejazdem i zostać natychmiast przekazane do krajów docelowych, tymczasem w rzeczywistości zostało w kraju i zdestabilizowało rynek. 

Do Polski bez kontroli sprowadzono co najmniej 3 mln ton zboża z Ukrainy, a pierwsze transporty już w ubiegłym roku, przed żniwami. Import taniej pszenicy i kukurydzy, które miały jedynie tranzytem solidarnościowym przejechać przez Europę i od razu zostać wyeksportowane do państw Afryki, spowodował załamanie cen w kraju i w UE. Zboża z Ukrainy kupili rodzimi producenci pasz i młyny, bo było o połowę tańsze od polskiego. Teraz sprzedają wyprodukowaną z nich paszę i mąkę” - pisze szef PIR. 

Czy zboże z Ukrainy stanowi zagrożenie dla zdrowia? 

Kolejną ważną kwestią, którą podniósł w swoim wystąpieniu prezes PIR, jest to, że ze względu na brak przynależności do Unii Europejskiej, Ukraina nie musi przestrzegać wyśrubowanych norm, które narzucane są na przykład polskim rolnikom. Ze względu na to, że ukraińskie zboże nie było badane podczas przewożenia przez granicę, może okazać się, że są w nim obecne substancje, których stosowanie jest zabronione przez UE. 

“Co jest w ukraińskim zbożu, nie wiadomo. Nie wiadomo też jakie pozostałości tych środków znajdują się w obecnie wyprodukowanej paszy z zakupionego zboża. Nie jest wykluczone, że w Polsce podobnie jak na Słowacji w wyniku badań w wytworzonych paszach mogą być wykryte również niedozwolone w UE pestycydy” - pisze Grzegorz Leszczyński. 

Słowacja bada ukraińskie zboże

Z podobnym kłopotem mierzą się teraz wspomniani przez Leszczyńskiego Słowacy. Również Słowacja zdecydowała się pomóc Ukrainie w eksporcie zboża i podobnie jak Polska przyjęła sporo towaru ze wschodu. Jednak, jak podkreślił w swoim wystąpieniu prezes PIR, Słowacja zakazała przetwarzania ukraińskiego zboża

Należy zauważyć, że Słowackie Ministerstwo Rolnictwa w celu ochrony swoich rolników i konsumentów zakazało przetwarzania ukraińskiego zboża oraz wprowadziło zakaz wpuszczania go na lokalny rynek” - czytamy w wystąpieniu. 

Czy polscy rolnicy (znowu) zapłacą za błędy rządzących? 

Najważniejszą kwestią, którą podjął w swoim apelu Grzegorz Leszczyński, jest to, że zgodnie z polskim prawem, koszty utylizacji paszy, w której podczas kontroli wykryto niebezpieczne substancje, pokrywa rolnik. Wobec tego może dojść do absurdalnej sytuacji, w której gospodarz nie będzie wiedział, co kupuje, a później zostanie za to ukarany. 

“Wobec tego nasuwa się pytanie, na które oczekujemy rzetelnej odpowiedzi ze strony Ministra Rolnictwa - co się stanie z paszą, która została zakupiona przez rolników i skarmiane są nią zwierzęta, w której w wyniku kontroli zostaną przekroczone dozwolone normy? Zgodnie z przepisami- koszty utylizacji ponosi rolnik. Tylko w tym przypadku nie ma on świadomości czy firma, w której zakupił pasze, wytworzyła je z polskiego zboża czy też pokusiła się o zakup tańszego – z Ukrainy, który nie spełnia norm UE” - pisze prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. 

W swoim wystąpieniu Grzegorz Leszczyński zaapelował do prezesa KRIR, by ten interweniował u ministra rolnictwa. Zdaniem Leszczyńskiego, należałoby ujawnić dane o firmach paszowych, które zdecydowały się na kupno zboża z Ukrainy. Korzystanie z ich produktów może bowiem stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. wrzesień 2023 15:31