StoryEditorInterwencja

KOWR odzyskał 240 ha od Ziemaru. Czy ziemia trafi do rolników?

29.06.2021., 10:06h
KOWR wygrał w sądzie sprawę o przedłużenie umowy dzierżawy i zwrot ziemi do Zasobu Skarbu Państwa, którą do tej pory władała spółka Ziemar. Chodzi tu o niemal 240 ha gruntów rolnych. Czy ziemia ta zostanie teraz wydzierżawiona miejscowym rolnikom?

 dO problemach gminy Nowe Miasto Lubawskie piszemy od 2019 r. Rozmawialiśmy z mieszkającymi tam rolnikami, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwa zajmujące się towarową produkcją zwierzęcą i roślinną. S0prawdza się tam doskonale powiedzenie "każdy hektar na wagę złota".

Ziemar od 2000 roku dzierżawił od państwa niemal 430 ha ziemi rolnej

O problemach gminy Nowe Miasto Lubawskie piszemy od 2019 r. Rozmawialiśmy z mieszkającymi tam rolnikami, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwa zajmujące się towarową produkcją zwierzęcą i roślinną. Sprawdza się tam doskonale powiedzenie "każdy hektar na wagę złota".

Jak informuje KOWR, umowa o dzierżawę Gospodarstwa Tylice zawarta została 31 maja 2000 roku między Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa a PPUH "Ziemar" sp. z o.o. na lat 20. Na 3 grudnia 2011 roku łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych przez PPUH "Ziemar" Sp. z o.o. wynosiła 428,5714 ha. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 roku dzierżawca został zakwalifikowany do wyłączenia z umów 30% powierzchni użytków rolnych. Ziemar zawiadomiono o tym 16 maja 2012 r. Z Gospodarstwa Tylice planowano wyłączyć nieco ponad 72 ha. Dzierżawca nie złożył wówczas oświadczenia o wyrażeniu zgody na wyłączenia w ustawowym terminie, w związku z czym utracił uprawnienia do nabycia w pierwszeństwie dzierżawionej nieruchomości oraz przedłużenia umowy dzierżawy na kolejny okres.

KOWR wezwał we wrześniu 2020 roku Ziemar do wydania Gospodarstwa Tylice 

Termin umowy upłynął 31 maja 2020 r. Wówczas dzierżawca złożył pozew do Sądu Rejonowego w Olsztynie o ukształtowanie treści umowy dzierżawy z KOWR, poprzez przedłużenie umowy dzierżawy do 31 maja 2021 roku. 5 sierpnia 2020 roku oddział KOWR w Olsztynie zawarł z Ziemarem porozumienie w sprawie przesunięcia terminu wydania ziemi na 29 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie 4 września 2020 roku wydał wyrok, w którym oddalił powództwo o przedłużenie umowy dzierżawy o rok.

Wobec tego KOWR 17 września 2020 r. wezwał dzierżawcę do wydania nieruchomości o nazwie Gospodarstwo Tylice. Termin wskazano na 29 października 2020 r. W wyznaczonym dniu przedstawiciel PPUH "Ziemar" spółka z o.o. nie wydał jednak tej nieruchomości. Na tę okoliczność sporządzono protokół. W kolejnym piśmie (z 2 listopada 2020 r.), poinformowano dzierżawcę, że od 30 października 2020 r. do dnia wydania nieruchomości naliczane będzie przez KOWR wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ziemi. Kolejny termin wydania nieruchomości wyznaczono na 30 listopada 2020 r.

13 listopada 2020 r. KOWR poinformował też Ziemar, że w przypadku niewydania nieruchomości w terminie skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. W wyznaczonym dniu dzierżawca nie wydał całej nieruchomości. Olsztyński oddział KOWR skierował więc 25 lutego 2021 r. do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim pozew o wydanie nieruchomości. Ziemar w międzyczasie odwołał się od wyroku Sądu Rejonowego oddalającego jego powództwo w sprawie przedłużenia umowy do końca maja br. Sąd Okręgowy w Olszynie oddalił tę apelację 20 maja 2021 r.

Jak czytamy w piśmie z KOWR: "23 lutego 2021 r. do dzierżawcy wysłano zawiadomienie o płatności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Dzierżawca do 31 maja 2021 r. nie uregulował płatności.‘‘

KOWR zapewnia, że ziemnia trafi w dzierżawę do lokalnych rolników  

– Ziemią rolną, na której gospodarowała spółka interesowali się okoliczni gospodarze zgłaszając zapotrzebowanie na ziemię instytucjom rolniczym. Grunty te w tym roku trafią na przetargi zgodnie z planem sporządzonym 26 listopada 2020 roku przez KOWR w Olsztynie, który może ulec modyfikacjom – relacjonuje Wojciech Adamczyk rzecznik prasowy KOWR.

Plan z listopada ubiegłego według pierwotnych założeń obejmuje: 9 nieruchomości o powierzchni 80,5 ha przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego na 3 lata, sprzedaż 0,16 ha oraz dzierżawę 159 ha (14 nieruchomości) w trybie przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych na 10 lat.

– Liczymy, że OT KOWR w Olsztynie weźmie pod uwagę rodzinne gospodarstwa hodowlane i zaoferuje ziemię w przetargach ofertowych – mówi młody rolnik Tomasz Kopański jeden z zainteresowanych dzierżawą.

– KOWR zna doskonale nasze oczekiwania i mamy nadzieję, że sprawnie rozdysponuje grunty, które wróciły do zasobu – dodaje inny z rozmówców, który chciał pozostać anonimowy.

Kiedy będą ogłoszone przetargi na dzierżawę ziemi?   

Według informacji uzyskanych z centrali KOWR w dniu wydania nieruchomości obecny był rzeczoznawca majątkowy, który oszacuje wartość zasiewów na dzień przejęcia. Z uwagi na przejmowanie omawianego gospodarstwa z zasiewami w pierwszej kolejności planowane jest ogłoszenie przetargów na sprzedaż ze zbiorem produkcji w toku, a w dalszej kolejności, po zbiorach oddział KOWR w Olsztynie wydzierżawi nieruchomości.

Marcin Konicz
Fot. pixabay (zdjęcie ilustracyjne)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 14:32