StoryEditorPolska

KRIR: wydłużyć czas stosowania nawozów naturalnych. Jakie są terminy?

18.10.2019., 08:10h
Krajowa Rada Izb Rolniczych chce, żeby ministerstwo rolnictwa wydłużyło termin na stosowanie gnojowicy i obornika do nawożenia gleby do końca listopada. Taka prośba wynika ze skutków suszy i opóźnionych przez nią zabiegów agrotechnicznych.  

Przez suszę rolnicy nie wyrobią się w terminach nawożenia nawozami naturalnymi 

We wtorek 15 października 2019 roku Krajowa Rady Izb Rolniczych zaapelowała do szefa resortu rolnictwa, aby zastosował odstępstwa od prawa określonego w  „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu”. Zgodnie z przepisami większość rolników musi wywieźć gnojowicę na grunty orne do 25 października, a w niektórych regionach nawet do 20 lub 15 października, a obornik do 31 października. 

Zarząd KRIR argumentuje, że ze względu na suszę z 2019 roku, wiele zabiegów agrotechnicznych jest opóźnionych i przez to rolnicy nie będą mogli dokonać dochować terminu wywozu nawozów naturalnych płynnych i stałych. I to pomimo, że w ostatnim czasie poprawiła się wilgotność gleby. 

 

KRIR – wydłużyć termin stosowania nawozów naturalnych do 30 listopada

Samorząd rolniczy chce, żeby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin aplikowania nawozów naturalnych do 30 listopada, w zależności od warunków atmosferycznych i glebowych. KRIR chce, żeby główną zasadą dotycząca nawożenia była to, aby nawozy naturalne nie były wywożone na zmarzniętą glebę. 

 

Jakie terminy obowiązują rolnika w przypadku wywożenia obornika czy gnojowicy? 

Zgodnie z obowiązującym prawem, rolnik który jesienią nawozi swoje pola nawozami naturalnymi zawierającymi azot musi pamiętać o następujących datach: 

  • Nawożenie gruntów ornych w całym kraju obornikiem – do 31 października; 
  • Nawożenie roślin wieloletnich, upraw trwałych i  trwałych użytków zielonych (TUZ) obornikiem – do 30 listopada 
  • Nawożenie gruntów ornych wyznaczonych obszarów województw: dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego (płn. wsch.) śląskiego i warmińsko-mazurskiego gnojówką lub gnojowicą – do 15 października
  • Nawożenie gruntów ornych wyznaczonych obszarów województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego gnojówką lub gnojowicą – do 20 października
  • Nawożenie gruntów ornych na pozostałej części kraju gnojówką lub gnojowicą – do 25 października; 
  • Nawożenie roślin wieloletnich, upraw trwałych i  trwałych użytków zielonych (TUZ) gnojówką lub gnojowicą – do 31 października.

 

Paweł Mikos
Fot Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. kwiecień 2024 01:43