StoryEditorWiadomości rolnicze

Pomoc rządu dla rolników w strefie ASF niewystarczająca

27.11.2014., 13:11h
Rolnicy z Podlasia uważają, że pomoc, jaką zaoferował im rząd w związku z inwazją dzików w strefie występowania ASF jest niewystarczająca. Zaproponowana kwota 850 zł pomocy udzielana w ramach wsparcia de minimis nie pokrywa ich strat. Dlatego Podlaska Izba Rolnicza podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpiła o rozszerzenie wsparcia.

Izba chce, aby Ministerstwo Środowiska, które w kraju sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką powołało Fundusz Rekompensacyjny. Jego zadaniem miałoby być pokrycie różnicy pomiędzy faktyczną wartością szkody wyrządzonej przez dziki w uprawach rolnych, a możliwościami finansowymi kół łowieckich. Formalnie to koła odpowiadają za szkody wyrządzane przez dzikie łowne zwierzęta.  Pomoc dla rolników udzielana w ramach pomocy de minimis w wielu przypadkach nie będzie realna, ponieważ wielu rolników wykorzystało już kwotę tej pomocy. W ramach de minimis udzielane są między innymi dopłaty do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego.

Izba przypomina, że ministerstwo środowiska podczas wrześniowych protestów rolników zobowiązało się do pomocy dla poszkodowanych przez dziki producentów rolnych oraz do utworzenia Funduszu Rekompensacyjnego. Do dziś resort środowiska nie podjęło żadnych działań celem udzielenia rekompensat.

- Determinacja rolników jest bardzo duża i niewykluczone są kolejne protesty – ostrzegła PIR.

Izba żąda również przedłożenia propozycji opracowanej przez służby weterynaryjne programu bioasekuracyjnego z jednoczesnym planem działania w tym zakresie. Rolnicy województwa podlaskiego zwracają uwagę, że brakuje konkretnego planu postępowania w zakresie produkcji trzody chlewnej na obszarach ASF. Docierają do producentów niejednokrotnie sprzeczne informacji np.: obowiązkowego lub też nieobowiązkowego ogrodzenia chlewni, czy też krążą różne stawki wysokości wypłaty rekompensat z tytułu zaprzestania produkcji.

PIR, jako samorząd rolniczy uważa, że wprowadzanie ograniczeń i dodatkowych kosztów wynikających z tytułu zmniejszania ryzyka choroby ASF, nie może odbywać się tylko kosztem rolników.

Izba zaapelowała także do rządu, aby budżet państwa pokrywał cześć kosztów ponoszonych przez rolników związanych ze zwalczeniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania ASF w kraju. Działanie takie powinno być częściową rekompensatą z tytułu utraconych dochodów wynikających ze spadków cen na rynkach skupu trzody chlewnej.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. czerwiec 2023 22:05