StoryEditorWiadomości rolnicze

Pomoc suszowa: czy rolnicy będą mogli złożyć inny dokument zamiast faktury?

16.11.2022., 09:11h
Pomoc suszowa zostanie wypłacona rolnikom, którzy przedstawią ARiMR faktury sprzedaży swoich produktów. A co z rolnikami, którzy nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży fakturami? Czy będą mogli złożyć inny dokument?

Pomoc suszowa tylko dla rolników, którzy pokażą faktury sprzedaży

Do 23 listopada trwa przedłużony nabór wniosków o pomoc suszową. W związku z dużą liczbą chętnych do uzyskania tego wsparcia, resort rolnictwa wprowadził obowiązek dodatkowej weryfikacji. Pieniądze mają dostać tylko ci rolnicy, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej. Wszyscy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

- Kopie faktur należy złożyć najpóźniej do 23 listopada - zaznacza ARiMR.

W związku z wprowadzonymi zmianami został opracowany i udostępniony zaktualizowany formularz wniosku, w którym dodano miejsce na wskazanie faktu dołączenia do wniosku kopii faktur. Więc jeśli ktoś jeszcze nie wysłał wniosku, może go pobrać, klikając TUTAJ, na dole strony.

Czy rolnicy będą mogli złożyć inny dokument zamiast faktury?

Niestety, obowiązek przedstawienia faktur wyeliminuje z ubiegania się o pomoc dużą część rolników, którzy prowadzą gospodarstwa, ale sprzedają swoje produkty na podstawie innych dokumentów niż faktury.

- Mamy problem z otrzymaniem pomocy suszowej, bo jesteśmy na ryczałcie i sprzedajemy rolnikowi ryczałtowemu - pisze na Facebooku rolniczka Anna.

- Sprzedałem kukurydzę na kiszonkę innemu rolnikowi, również na ryczałcie, więc FV nie mam - pisze kolejny rolnik.

Na problem ten zwróciła uwagę także Podlaska Izba Rolnicza.

- Zmienione przepisy uniemożliwiają skorzystanie z pomocy suszowej przez gospodarstwa, w których nie istnieje obowiązek prowadzenia sprzedaży fakturami VAT - wyjaśnia Podlaska Izba Rolnicza.

Dlatego prezes Izby Grzegorz Leszczyński zawnioskował do Krajowej Rady Izb Rolniczych, by pilnie wystąpiła o korektę rozporządzenia. PIR chce, by resort rolnictwa umożliwił rolnikom wykazanie sprzedaży nie tylko fakturami, ale także innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż.

Dla ryczałtowców kopie umowy, dla RHD rejestry sprzedaży?

W związku z tym Wiktor Szmulewicz, szef KRIR, wystąpił do ministerstwa rolnictwa, by rolnicy mogli złożyć także inne dokumenty potwierdzające sprzedaż, dla ryczałtowców np. kopie umowy kupna-sprzedaży z potwierdzeniem przelewu, a dla sprzedaży bezpośredniej czy RHD np. rejestry sprzedaży. Szef samorządu rolniczego uważa, że w przypadku braku takich dokumentów sprzedaży, należy umożliwić rolnikom przedstawienie dokumentów zakupu środków produkcji za kwotę np. 3000 zł.

- Zwracamy uwagę, że w rozporządzeniu pominięto rolników ryczałtowych, rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub prowadzących działalność w ramach RHD. Rolnik „ryczałtowy” nie ma żadnego obowiązku wystawia paragonów, rachunków, ani faktur finalnym konsumentom – sprzedaż prowadzi na podstawie umów kupna-sprzedaży. Z przepisów o sprzedaży bezpośredniej natomiast wynika obowiązek prowadzenia rejestru ilościowego odnośnie produktów sprzedanych. W RHD, jak przy każdej działalności, przy której zechcemy skorzystać ze zwolnienia, także należy prowadzić wewnętrzny rejestr sprzedaży - napisał Szmulewicz do ministra rolnictwa. 

Czasu jest niewiele, więc interwencja powinna zostać podjęta pilnie. Będziemy na bieżąco śledzić jej losy i informować Was o wynikach starań samorządu rolniczego.

UWAGA!!! Jest decyzja ministerstwa rolnictwa ws. faktur. AKTUALIZACJA 17.11.2022 - Pomoc suszowa: rolnicy mogą złożyć inny dokument zamiast faktury. Jaki?

Pomoc suszowa 2022: jak ubiegać się o wsparcie?

O pomoc klęskową (do ubiegania się o pomoc uprawniają nie tylko straty powstałe w wyniku suszy, ale też gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny) można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. : 

 • kopię protokołu oszacowania szkód, lub 
 • uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód, 
 • zgodę współwłaścicieli – w przypadku gdy gospodarstwo rolne, jest przedmiotem współwłasności
 • kopie faktur, potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (wg daty sprzedaży).

  Wnioski można składać do 23 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji. Pomoc dla rodziny będzie udzielana w wysokości 10 tys. zł jeśli szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 5 tys. zł, jeśli szkody są poniżej 30 proc. 

  Jak złożyć kopie faktur, jeśli wniosek został złożony wcześniej?

  Do tych rolników, którzy złożyli wniosek przed 14 listopada i nie załączyli kopii faktur, ARiMR będzie dzwonić i przypominać o konieczności dostarczenia kopii do biura powiatowego, gdzie został złożony wniosek.

  Kopie faktur mogą być składane:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).
  Biura powiatowe ARiMR proszą też rolników o dołączenie podpisanego pisma, że na podstawie rozporządzenia z dn. 14 listopada dostarczają oni do ARiMR kopie faktur na kwotę 5000 zł. 

  Należy też pamiętać, że w przypadku składania wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) o dacie złożenia wniosku i kopii faktur decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania.

  ARiMR przypomina również, że w przypadku składania wniosku i kopii faktur za pośrednictwem platformy ePUAP, aby trafiły do właściwego biura powiatowego Agencji, należy starannie wskazać dane tej jednostki.

  Rolnicy dostaną kilkaset złotych zamiast 10 tys. złotych?

  Mimo eliminacji części wnioskodawców, rolnicy obawiają się, że zapotrzebowanie na wsparcie przekroczy łącznie budżet pomocy wynoszący 450 mln zł. A wtedy ARiMR zastosuje współczynnik korygujący i finalnie nikt nie otrzyma 10 tys. zł.

  – Realnie rolnicy dostaną po kilkaset złotych pomocy suszowej – mówił nam na początku listopada Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Więcej na ten temat możesz przeczytać tu: Pomoc suszowa będzie dużo niższa? "Rolnicy dostaną po kilkaset złotych".

  Kamila Szałaj, fot. J. Michalski

  Warsaw
  wi_00
  mon
  wi_00
  tue
  wi_00
  wed
  wi_00
  thu
  wi_00
  fri
  wi_00
  29. maj 2023 07:26