StoryEditorPolska

Rolnicy najbardziej zapracowaną grupą zawodową. Ile godzin pracują?

29.11.2021., 14:11h
Rolnicy, budowlańcy i kierowcy to najbardziej zapracowane grupy zawodowe. W tych grupach ponad 1/3 pracowników pracuje znacznie powyżej 40 godzin tygodniowo. Również w gospodarstwach rolnych jest najwyższy odsetek osób pracujących powyżej 50 godzin w tygodniu.

Główny Urząd Statystyczny w publikacji „Aktywność ekonomiczna ludności Polski” za II kwartał 2021 roku podał statystyki dotyczące m.in. sytuacji na rynku pracy w sektorze rolniczym, na które składa się rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo i rybactwo.

Rolnictwo oraz leśnictwo, łowiectwo i rybactwo zanotowały największy spadek liczby pracujących, aż o 65 tys. osób. Za nimi znalazło się przetwórstwo przemysłowe, w którym liczba pracujących w stosunku do I kwartału 2021 r. spadła o 37 tys. osób.

Zatrudnieni w sektorze rolniczym stanowią 8,2 proc. ogółu pracowników w Polsce

GUS podaje, że w II kwartale 2021 r. łączna liczba osób zatrudnionych w Polsce wynosiła 16 mln 697 tys., a w sektorze rolniczym pracowało ogółem 1 mln 365 tys. osób stanowiąc 8,2 ogółu pracujących osób. Spośród nich – 1 mln 265 tys.– pracowało indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Przed sektorem rolniczym na podium znajdują się:

 • przetwórstwo przemysłowe – 3 mln 203 tys. (19,32 proc.) zatrudnionych oraz
 • handel – 2 mln 332 tys. (14,1 proc.) zatrudnionych.

Rolnicy i zatrudnieni w rolnictwie to głównie osoby w średnim wieku i starsze

Wśród 1,365 mln pracujących w branży rolniczej:

 • 25,6 proc. to osoby w wieku 55–89 lat (sumarycznie przedziały 55–59 i 60–89),
 • 29,8 proc. to osoby w przedziale wieku 45–54 lat,
 • tylko 21,4 proc. stanowią pracownicy w wieku 35–44 lat oraz
 • 19,6 proc. to pracownicy w wieku 25–34 lat (sumarycznie 25-29 i 30-34),
 • 3,7 proc. osób znajduje się w przedziale wieku 15–24 lat.

Co oznacza, że liczba osób młodych jest ponad 10 pp. niższa niż tych w średnim i starszym wieku. Nie jest to optymistyczna perspektywa na przyszłość.

Ponad 70 proc. pracowników sektora rolniczego pracuje dłużej niż 40 godzin tygodniowo

Według danych z 1 mln 365 tys. osób pracuje wyłącznie w branży rolniczej, w tym 93,3 proc (1,256 mln) z nich to pracownicy indywidualnych gospodarstw rolnych.

Dane pokazują jasno, że 70,1 %
(967 tys.)  przepracowuje w tygodniu średnio więcej niż 40 godzin

Co więcej, spośród 1,265 mln osób pracujących we własnym gospodarstwie rolnym ponad 40 tygodniowy tydzień pracy miało 70,7% pracujących (894 tys.). W tym 451 tys. – od 40 do 49 godzin, a 441 tys. łącznie – w przedziałach 50–59 oraz 60 i więcej godzin tygodniowo. 92,2% (1,188 mln) zatrudnionych mieszka na wsi, a 7,8% w miastach.

Odsetek pracowników pracujących ogółem ponad 40 godzin tygodniowo dotyczył także branż:

 • przetwórstwa przemysłowego (79,5 %),
 • budowlanej (79,4%),
 • transportowej (77,1%),
 • handlowej (73,2 %).

Rolnicy, budowlańcy i kierowcy w czołówce zawodów pracujących ponad ustalona normę

Dużo więcej czasu niż średnia krajowa na pracę poświęcają osoby pracujące we własnym gospodarstwie.

Rolnicy w II kwartale 2021 r. przepracowali średnio tygodniowo 43,0 godziny, przy czym nieco więcej czasu zajęła praca osobom w indywidualnym gospodarstwie rolnym (43,2 godziny/tydzień). Najwięcej czasu zajmowała praca na własny rachunek (44,9 h/tydzień).

Bardzo dużo przepracują także kierowcy – średnio ok. 41,0 godzin na tydzień i budowlańcy41,6 godzin na tydzień.

Na drugim biegunie znajdują się pracownicy edukacji (35,1 godzin/tydzień), następnie pracownicy kultury, rozrywki i rekreacji – 36,7 godzin tygodniowo oraz usług określonych jako pozostałe36,9 h/tydzień.

Mieszkańcy wsi pracują dłużej niż miastowi, są też gorzej wykształceni

Mieszkańcy obszarów wiejskich pracują nieco dłużej, bo 38,6 godzin tygodniowo w porównaniu do 38,4 godzin wśród mieszkańców miast.

Na obszarach wiejskich wśród pracujących przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym, a w miastach – z wyższym.

Największe grupy zawodowe wśród mieszkańców wsi stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (18,4 %) oraz rolnicy (17,9%). Z kolei w miastach mieszka najwięcej specjalistów (27,9%) oraz pracowników średniego stopnia i techników (15,6%).

Wykształcenie zatrudnionych w rolnictwie

Z 1,365 mln osób związanych z branżą rolniczą wykształcenie:

- wyższe - ma 123 tys. osób,

- średnie zawodowe i policealne - 416 tys.

- średnie ogólnokształcące - 89 tys.

- zasadnicze zawodowe - 539 tys.

- podstawowe - 199 tys.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Źródło: GUS
Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 02:08