Przyszli druhowie z prezesem Jarosławem Budką i Henrykiem MaślakiemOSP Chełmce
StoryEditorOchotnicza Straż Pożarna

W OSP Chełmce są dwie drużyny młodzieżowe i 27 kobiet w jednostce."Są naszym oczkiem w głowie"

13.01.2024., 12:00h
Chełmce, wieś licząca blisko dziewięciuset mieszkańców, położona w powiecie kaliskim, w gminie Opatówek. Obecnie na terenie gminy działa piętnaście jednostek OSP.

Jednostkę do życia powołał ksiądz Józef Połatyński

W sierpniu 1912 r. podczas zebrania Kółka Rolniczego, prowadzonego przez miejscowego ks. Józefa Połatyńskiego, podjęta została decyzja o powołaniu do życia Straży Ogniowej, która po latach została przekształcona w ochotniczą straż pożarną. Na jej czele stanął wówczas inicjator i pomysłodawca tego przedsięwzięcia – wspomniany ksiądz Połatyński.

Z zapisków kronikarskich wynika – mówi obecny prezes, dh Jarosław Budka, pełniący funkcję już drugą kadencję – że tak naprawdę prezes Połatyński dowodzenie jednostką powierzył swojemu zastępcy, wiceprezesowi ds. technicznych dh. Szczepanowi Piechocie.

Dh Jarosław Budka jest bardzo aktywnym nie tylko strażakiem, ale również działaczem społecznym. Udziela się na wielu polach, m.in. już czwartą kadencję jest radnym gminy Opatówek. W ślady prezesa poszedł jego syn Hubert, który na co dzień jest strażakiem zawodowym w PSP Kalisz. Po ukończeniu specjalistycznych szkoleń uzyskał uprawnienia do prowadzenia działań wysokościowych oraz jako nurek.

image

Orkiestra Dęta i Poczet sztandarowy OSP Chełmce

FOTO: OSP Chełmce

Dh. Jarosław Budka poświęca każdą wolną chwilę na działalność społeczną

Skoro mówimy o działalności społecznej – dodaje prezes Jarosław Budka – prawdą jest, że poświęcam jej każdą wolną chwilę. Jestem m.in. wiceprezesem Stowarzyszenia „Dar serca”, które od lat wspiera osoby niepełnosprawne. Kluczowym momentem w naszej działalności było pozyskanie za symboliczną kwotę siedziby, którą stworzyliśmy po wyremontowaniu opuszczonej szkoły podstawowej w sąsiedniej wsi Cienia Druga. Generalny remont siedziby pozwala nam na prowadzenie cyklicznych warsztatów terapii zajęciowej, jak również zapewniamy pobyt dzienny osobom niepełnosprawnym. Chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom, których na etacie jest dwunastu. Bez wsparcia finansowego ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji PEFRON oraz starostwa nie bylibyśmy w stanie pomagać naszym podopiecznym.

image

Przyszli druhowie z prezesem Jarosławem Budką i Henrykiem Maślakiem

FOTO: OSP Chełmce

Zastanawiające jest, ile godzin liczy doba w życiu dh. Jarosława Budki, zważywszy, że oprócz wymienionych działań jest również wiceprezesem Stowarzyszenia „Kraina Nocy i Dni”. Nazwa stowarzyszenia oczywiście nawiązuje do działalności Marii Dąbrowskiej.

Często znajomi i przyjaciele zadają mi pytanie, kiedy znajduję czas na sen – mówi dh Jarosław Budka. – Tak już mam, jeśli poświęcam się jakiejś sprawie, oddaję się jej w stu procentach. Zanim przejdziemy do spraw OSP, dodam, że prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Druhny i silna MDP są ich oczkiem w głowie

W jednostce dowodzonej przez dh. Budkę służy dziewięćdziesięciu siedmiu strażaków, w tym czynnych jest dwudziestu. Bardzo prężnie działają dwie drużyny MDP dziewczęca i chłopięca, liczące po piętnastu młodych strażaków. Nasza silna MDP, to w dużej mierze zasługa dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II pana Tomasza Milickiego. Na uwagę zasługuje fakt, że w szeregach OSP Chełmce służy aż dwadzieścia siedem kobiet.

Panie, podobnie jak młodzi druhowie, są naszym oczkiem w głowie i powodem do dumy – mówi prezes Budka. – Wspomniane panie w większości udzielają się w miejscowym kole gospodyń Wiejskich, na czele którego stoi prezes Teresa Łazarek. Zaś druhami odpowiedzialnymi za szkolenie drużyn MDP są Agnieszka Malkowska oraz Janusz Wojtaszek.

Jednoska zaangażowana w krzewienie kultury

Druhowie z OSP Chełmce mogą poszczycić się również profesjonalną, liczącą dwudziestu sześciu członków orkiestrą dętą.

Zosta ła ona założona w 1922 r. przez ks. Edwarda Litke – mówi prezes Jarosław Budka. – Bardzo cieszy mnie fakt, że większość zespołu stanowią młodzi druhowie, którymi od dłuższego czasu kieruje kapelmistrz dh Jacek Kapitaniak. Dwa tygodnie temu wraz z innymi orkiestrami z gminy nagraliśmy dwie płyty. Na każdej z nich znajduje się 12 utworów. Jedna z repertuarem wigilijnym, zaś druga to klasyczna, rozrywkowo-taneczna.

image

Orkiestra Dęta

FOTO: OSP Chełmce
image

Orkiestra Dęta

FOTO: OSP Chełmce

Strażacy z Chełmiec dysponują trzema samochodami: STAR 200 GBA z 1992 r., STAR 25 GBA z 1967 r., któremu dano imię „Babcia” oraz lekki 9-osobowy samochód marki Ford Transit z 1992 r.

Od dłuższego czasu staramy się o nowy samochód, niestety, przez władze postrzegani jesteśmy jako jednostka zaangażowana w krzewienie kultury. To prawda, ale jedno nie wyklucza drugiego. Na naszym terenie nie brakuje zdarzeń, najczęściej wyjeżdżamy do wypadków drogowych oraz miejscowych zagrożeń, przede wszystkim do powodzi i wiatrołomów – podsumował prezes.

Osiem lat temu druhowie poczynili duże inwestycje. Dach remizy został pokryty blachą, wyremontowano sanitariaty oraz zaplecze kuchenne. W ubiegłym roku inwestycje poszły jeszcze dalej. Wykonano pełną termomodernizację, odnowiono elewację, wymieniono wszystkie okna – również w garażach oraz zamontowano fotowoltaikę. Na ten rok zaplanowane jest zainstalowanie ekologicznego ogrzewania.

Chciałbym podziękować – w moim imieniu i naszych druhów – naszej pani sołtys Elżbiecie Sowie, która stoi na czele rady sołeckiej wsi Chełmce. Za jej serdeczność i wieloletnią owocną współpracę, wsparcie i bycie z nami na dobre i na złe. Nie tylko gdy wszystko pomyślnie się układa, ale przede wszystkim w trudniejszych chwilach, a takich w życiu, również strażackim, nie brakuje – powiedział na zakończenie prezes dh Jarosław Budka.

Krystyna Nowakowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 02:37