StoryEditorwieś

Poznaj najciekawsze inicjatywy sołeckie

28.05.2022., 12:05h
Świetlica może być po prostu pomieszczeniem. Ale może stać się nowoczesną przestrzenią uwzględniającą najnowszą wiedzę z zakresu medycyny. A wyspa na stawku? Może zarastać, ale może też stać się kulturalnym centrum wsi i inspiracją do wielu innych działań. Takie projekty nagrodziło niedawno Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów podczas gali wieńczącej piątą edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” to mające już pięcioletnią tradycję przedsięwzięcie. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie realizuje je, by wyłaniać i nagradzać inicjatywy, które służą wzmacnianiu i integrowaniu mieszkańców wsi, ale też jednocześ­nie poprawiają warunki życia na wsi.

Z funduszu i z funduszem

Do udziału w piątej edycji konkursu zaproszono wszystkie sołectwa w Polsce, które w latach 2010–2021 zrealizowały projekty z pieniędzy otrzymanych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz był wkładem włas­nym.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 160 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty sołeckie w szesnastu województwach. W sześciu etapy wojewódzkie konkursu rozstrzygnęły samorządy. Odbyły się one w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim i wielkopolskim. W województwach, w których nie wyłoniono laureatów regionalnych, najciekawsze inicjatywy wskazała komisja konkursowa z udziałem ekspertów Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W pracach komisji w drugim etapie uczestniczyli także przedstawiciele samorządów.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w ramach konferencji „Szansa dla polskiej wsi – Europejski Zielony Ład” zorganizowanej we współpracy z biurem prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, i Urzędem Miejskim w Lublińcu.

Laureaci i wyróżnieni z premierem Jerzym Buzkiem. Sołeckie inicjatywy warte są podejmowania także dla takich chwil

  • Laureaci i wyróżnieni z premierem Jerzym Buzkiem. Sołeckie inicjatywy warte są podejmowania także dla takich chwil

Lód pod bzami na wyspie

Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Łagiewniki Kościelne w gminie Kiszkowo w Wielkopolsce. Za godny najwyższego lauru uznano projekt pod nazwą „Odtwarzamy kipę – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych”. O wszystkich nagrodzonych projektach opowiemy Wam w osobnych poświęconych im artykułach w kolejnych numerach „Tygodnika”, który wraz z „Gazetą Sołecką” objął patronat medialny nad wydarzeniem. Ale już dziś w kilku słowach chcemy zachęcić was do przyjrzenia się tym projektom.

W Łagiewnikach od dziesięcioleci, a może i dłużej, znajdował się staw. A na nim wyspa, która w pamięci mieszkańców zapisała się pod nazwą „kipa”. Ale nazywano ją też „lodową”. „Kipa” najprawdopodobniej pochodzi z niemieckiego, od czasownika oznaczającego przetrzymywanie. W kamiennej grocie na wyspie chowano bowiem lód. Dziś, dzięki grupie lokalnych aktywistów, staw niczym kryształ ponownie zdobi wieś, a lodowa wyspa znów kwitnie – w przenośni i dosłownie. Wzniesienie porastają bowiem krzewy bzu, które o tej porze czynią z niej miejsce iście magiczne. Staw, wyspę i grono entuzjastów, którzy zainicjowali rewitalizację, przedstawimy Wam w kolejnym numerze „Tygodnika”. I nie dziwi nas, że to właśnie temu sołectwu przyznano pierwszą nagrodę, czek na kwotę 7500 zł i prestiżową statuetkę: Sołecka Nike.

Świetlice na miarę XXI wieku

Drugie miejsce zajęło sołectwo Górki w gminie Prósz­ków na Opolszczyźnie za projekt pod hasłem „Świetlica wiejska w Górkach godna XXI wieku – remont pomieszczeń świetlicowych”. W ramach projektu o wartości 120 tys. zł, sfinansowanego w połowie z funduszu sołeckiego, zrewitalizowano budynek dawnej szkoły. Kompleksowo wyremontowano hol, toalety i otoczenie budynku. Budynek od lat był miejscem wielu lokalnych przedsięwzięć i spotkań. Teraz w komfortowych warunkach mogą tam spędzać czas seniorzy, najmłodsi, koło gospodyń. Siedzibę ma tam też Małe Muzeum Góreckie. Inicjatywę nagrodzono czekiem na 5500 zł.

Trzecie miejsce przyznano sołectwu Trygort w gminie Węgorzewo w Warmińsko-Mazurskiem za projekt „Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trygorcie poprzez cykl remontów i zakupy wyposażenia”. Tytuł brzmi może nieco technicznie, ale po rozmowie z Alicją Rymszewicz, utytułowaną sołtyską wsi, wiemy już, że to nie taki zwyczajny remont. Zadbano w nim bowiem m.in. o elastyczną podłogę. Po co? Zajęcia z fitnessu, aerobiku czy jogi na nawierzchni z płytek czy terakoty przynieść mogą stawom więcej szkody niż pożytku. Teraz w Trygorcie seniorzy i młodsi mogą bez obaw ćwiczyć. Dzięki zamontowaniu w drugiej z sal specjalnych szyn z klamrami mieszkańcy będą mogli teraz urządzać we wsi wystawy malarstwa. Trygort uhonorowany został za ten projekt czekiem na 4500 zł.

Po 3000 zł przyznano dwóm wyróżnionym inicjatywom – sołectwu Lipienek w gminie Lisewo w Kujawsko-Pomorskiem za projekt „Przywrócić Lipienkowi blask – nowe serce wsi” i sołectwu Golesze Duże w gminie Wolbórz w Łódzkiem za projekt „Jesień w Goleszach – praca, tradycja, integracja – zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Goleszach Dużych”.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy, a Czytelników zachęcamy do przyjrzenia się przedstawianym na naszych łamach realizacjom.

Podczas konferencji rozmawiano o przyszłości polskiej wsi. Jej nieodłącznym elementem powinny być nowoczesne, odpowiadające na potrzeby mieszkańców sołectwa

  • Podczas konferencji rozmawiano o przyszłości polskiej wsi. Jej nieodłącznym elementem powinny być nowoczesne, odpowiadające na potrzeby mieszkańców sołectwa

fot. archiwum

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 21/2022 na str. 65.  Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 12:55