Unsplash
StoryEditorZmiany klimatu

Eksperci: wpływ hodowli bydła na klimat dwukrotnie przeszacowany

09.06.2023., 18:00h
Według aktualnego raportu IPCC, opisującego aktualny stan klimatu, rola krów i produkowanego przez nie metanu w zmianach klimatycznych jest przeszacowana. Obecnie analizuje to Izba Rolnicza Dolnej Austrii.

Metan produkowany przez krowy ma znacznie mniejszy wpływ na zmiany klimatu niż zakładano

Opublikowany 20 marca czwarty raport, podsumowujący pracę Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) bezdyskusyjnie wskazuje, że to człowiek jest winowajcą zachodzących zmian klimatu, wskutek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Czwarty raport zakończył szósty cykl prac zespołu podsumowując przyczyny i skutki zachodzących zmian klimatycznych.

W bieżącym raporcie naukowcy proponują nową, bardziej adekwatną metodę obliczeń wpływu hodowli zwierzęcej na postępujące zmiany klimatu. Powodem są nowe ustalenia dotyczące wpływu produkowanego metanu na zmiany klimatu. Autorzy kwestionują dotychczasowy sposób obliczania współczynnika GWP (z ang. global warming potential) dla tego gazu i proponują nowy współczynnik, którym jest GTP (ang. global temperature potential). Jak się okazuje, negatywny wpływ hodowli bydła na klimat, obliczany w oparciu o nową metodę jest znacznie mniejszy niż wcześniej szacowano.

Jak donosi portal topAgrar.com, prezes Dolnoaustriackiej Izby Rolniczej, Johannes Schmuckenschlager, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do austriackiej minister środowiska Leonore Gewessler, ponieważ hodowcy bydła domagają się sprostowania i korekty oceny chowu zwierząt gospodarskich na klimat.

Zasadniczo chodzi o to, jaki wpływ metan wytwarzany przez bydło ma na globalne ocieplenie w porównaniu z dwutlenkiem węgla. A odpowiedź raportu brzmi, że znacznie mniej niż wcześniej zakładano – podkreśla prezes Johannes Schmuckenschlager.

Badacze klimatu już wcześniej zwracali uwagę, że negatywny wpływ metanu na klimat, który pozostaje w atmosferze średnio przez około dziesięć lat, jest znacznie przeszacowany w porównaniu z dwutlenkiem węgla, który utrzymuje się atmosferze znacznie dłużej.

Czym jest raport klimatyczny IPCC?

Raport IPCC, znany również jako światowy raport klimatyczny, opisuje aktualny stan zmian klimatycznych i ich skutki. Za jego opracowanie odpowiedzialny jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Celem badaczy jest ustalenie, w jaki sposób ludzkość może przystosować się do zmian klimatu lub zmniejszyć ich skutki.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 18:27