StoryEditorWiadomości rolnicze

Rolniku, chroń swoje stado przed wirusem ASF!

29.07.2014., 11:07h
W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) przypominamy podstawowe zasady bioasekuracji, które pozwolą ograniczyć ryzyko wprowadzenia choroby do chlewni.  

Przede wszystkim należy zabezpieczyć pasze oraz budynki inwentarskie przed dostępem dzikich zwierząt oraz ograniczyć dostęp osób postronnych do gospodarstwa. Nie wolno też skarmiać świń paszą niewiadomego pochodzenia oraz odpadkami kuchennymi. Należy stosować maty dezynfekcyjne.

Najważniejszym elementem zabezpieczenia chlewni jest jednak jej solidne ogrodzenie. Tam, gdzie zagrożenie jest duże, uzasadnione jest ogrodzenie podwójne. Siatka powinna być solidnie przytwierdzona do podmurówki zagłębionej w ziemi na co najmniej 30 cm. Trzeba umieścić także w odpowiednim miejscu tablicę informującą o tym, że osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren obiektu.

Przyczyną zawleczenia choroby do gospodarstwa mogą być środki transportu oraz ich kierowcy. Szczególnie niebezpieczne są samochody przewożące świnie do rzeźni. Pojazdy powinny być myte i dezynfekowane po każdym rozładunku zwierząt. Ważne jest, by kierowcy nie opuszczali szoferki i nie wchodzili na teren gospodarstwa czy nawet na płytę rampy załadowczej. Rampa musi być zlokalizowana i zbudowana tak, aby graniczyła z ogrodzeniem i była nachylona w sposób umożliwiający spływ wody używanej do jej mycia poza teren chlewni. Musi być ogrodzona, wykonana z materiałów dających się łatwo umyć i zdezynfekować. Lekarz weterynarii czy też inseminator przed wejściem do gospodarstwa, podobnie jak inne osoby postronne, powinni wziąć prysznic i zmienić ubranie. Nie mogą wnosić na teren gospodarstwa (do tak zwanej strefy białej, czystej) żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym przede wszystkim wieprzowiny.

Po każdym wyprowadzeniu zwierząt z pomieszczenia chlewnia powinna być umyta i zdezynfekowana. Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest przede wszystkim wstępne mechaniczne usunięcie wszystkich zanieczyszczeń organicznych, które zawierają ogromne ilości drobno­ustrojów. Bardzo ważne jest usunięcie gnojowicy z kanałów gnojowych czy resztek paszy. Mycie należy rozpocząć od górnych ścian w kierunku podłogi. Ściany zanieczyszczone w trakcie mycia podłogi należy ponownie spłukać.

 

Przy zakupie i wprowadzaniu loszek i knurków do stada należy stosować kwaranntannę i aklimatyzację. Zwłaszcza okres kwarantanny to taki czas, kiedy mogą ujawnić się wszystkie jednostki chorobowe. Powinien on trwać 6 tygodni.ds

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 03:11