Od 1 stycznia do 30 czerwca odnotowano wzrost importu świń o 10,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego rokuDominika Stancelewska
StoryEditorRynek świń

Kryzys na rynku świń dalej się pogłębia. Pogłowie trzody chlewnej w stosunku do 2022 roku spadło o 1,8%

17.09.2023., 15:00h
Wstępny raport Głównego Urzędu Statystycznego potwierdza trend utrzymujący się na polskim rynku świń od dłuższego czasu – krajowe pogłowie świń spada. Według najnowszych danych pogłowie świń w czerwcu br. liczyło 9436,3 tys. sztuk, czyli o 174,9 tys. sztuk (1,8%) mniej niż w czerwcu 2022 r.

Jak zmieniło się krajowe pogłowie świń w pierwszym półroczu 2023 roku?

Najnowsze dane GUS-u na temat liczebności pogłowia świń w Polsce nie zaskakują. Krajowe pogłowie świń systematycznie się kurczy, a lista problemów branży trzodziarskiej wręcz przeciwnie. Spadek pogłowia wystąpił w czterech grupach świń, w szczególności w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniósł aż 4,8%.

W strukturze stada trzody chlewnej udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2023 roku wynosił:

 • prosięta o wadze do 20 kg – 21,4%,
 • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 30,4%,
 • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 41,9%,
 • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,4%,

w tym:

 • ochy na chów razem – 6,3%,
 • w tym lochy prośne – 4,5%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej z czerwca 2022 r. w bieżącym roku zwiększył się udział warchlaków (o 1,0 p. proc.), prosiąt o 0,3 p.proc., oraz loch prośnych (0,1 p. proc.). Spadł natomiast udział trzody chlewnej na ubój (o 1,3 p. proc.) i trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,1 p. proc.).

Wzrost udziału warchlaków i prosiąt jest związany ze wzrostem importu świń. W okresie od stycznia do czerwca br. import żywej trzody chlewnej wyniósł 3616,8 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 10,3% w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zwiększył się o 10,7%.

image

Dane GUS

FOTO: GUS

Gdzie w Polsce jest najwięcej świń?

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń mają obecnie województwa:

 • wielkopolskie (32,4%),
 • mazowieckie (14,2%),
 • łódzkie (10,1%)
 • kujawsko-pomorskie (8,7%) 
 • pomorskie (8,7%).

Województwami z najmniejszym udziałem w krajowym pogłowiu świń są województwa: lubuskie (0,8%), podkarpackie (0,8%) i małopolskie (1,1%).

image

Dane GUS

FOTO: GUS

Jakie ceny żywca wieprzowego w czerwcu 2023 r.?

Czerwcowa cena żywca wieprzowego w skupie, wynosząca średnio 9,44 zł za kg, była o 5,0% wyższa niż przed miesiącem, a w skali roku zwiększyła się o 36,3%.

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 06:49