StoryEditorBydło mięsne

Warto wydzielić porodówkę dla przyszłych mamek

12.12.2018., 14:12h
Najlepiej bydło mięsne utrzymywać na głębokiej ściółce w pomieszczeniach wolnostanowiskowych o lekkiej konstrukcji. Z powodzeniem mogą być to tanie w wykonaniu wiaty. Taki system zapewnia możliwość poruszania się, kontakt socjalny, lepszy stan zdrowotny i rozpoznawanie rui, niskie nakłady pracy. Ściółka daje komfort wypoczynku i poprawia jakość odchodów (obornik zamiast gnojowicy).

Krowa potrzebuje spokoju przed i po porodzie

Bez względu na to, jakimi budynkami inwentarskimi dysponujemy warto wydzielić porodówkę, gdyż krowa na krótko przed porodem i po porodzie potrzebuje spokoju. Najlepiej jest przeprowadzić do porodówki krowę na 7–10 dni przed spodziewanym wycieleniem. Dobrze, jeśli jest to obszar obficie ścielony słomą. W porodówce warto przygotować niezbędny przy porodzie sprzęt, taki jak: wyjałowione linki porodowe, drewniane drążki do pociągania linek, czyste ściereczki, środki dezynfekcyjne, nożyczki i nici do zabezpieczenia pępowiny.

Co powinna zawierać porodówka dla krów?

Niektórzy twierdzą, że porodówka powinna być tak usytuowana, aby krowy przebywające w niej miały kontakt wzrokowy ze stadem, wtedy lepiej się aklimatyzują wracając do stada po porodzie. Kojce porodowe mogą być zbiorowe, ale lepiej, gdy są pojedyncze, wtedy jest większy spokój przy porodzie. Zaleca się przeznaczyć w takim kojcu powierzchnię od 8 do 9 m2 na krowę z cielęciem. Niezbędnymi elementami wyposażenia kojca jest poidło oraz dostęp do pasz. Porodówki powinny być suche i zabezpieczone przed przeciągami. Krowa z cielęciem w porodówce powinna przebywać ok. 7 dni. Jest to okres potrzebny na umocnienie więzi między krową i cielęciem. Po tym okresie krowa powinna powrócić do stada.
Kojce dla mamek z cielętami

Dobrą praktyką jest również wydzielenie kojców służących do dokarmiania cieląt chowanych przy mamkach. Miejsca te są przeznaczone do wypoczynku oraz pobierania paszy treściwej. Wysokość ścianek bocznych kojca powinna wynosić 120 cm. W przegrodach pozostawia się otwór (przejście) dla cieląt o regulowanej szerokości 40–55 cm i wysokości 100–110 cm do swobodnego przechodzenia cieląt.

Andrzej Rutkowski
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 11:49