Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 - na jakich warunkach rolnik dostanie 60 tys. zł dotacji

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 26.02.2018r.

Na marzec zapowiedziano uruchomienie działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. To wsparcie dla gospodarstw, które są za małe po sięganie z „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Do podziału będzie aż 783 mln euro, to więcej o 170 mln euro od puli zarezerwowanej na obszar „d” z modernizacji. Pieniędzy ma wystarczyć dla 54,5 tys. beneficjentów "niskotowarówki".

Pomoc, tzn. 60 tys. zł, skierowana jest do gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro. Z wnioskiem może wystąpić rolnik albo małżonek rolnika, jeżeli w gospodarstwie, którego jest posiadaczem prowadzi osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą.

r e k l a m aRestrukturyzacja małych gospodarstw 2018 - obowiązkowy KRUS


Dotychczasowe przepisy wymagają, aby rolnik lub jego małżonek, który wystąpi o tę pomoc, podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Stawiają także warunek, aby wnioskujący w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej. Jak zapowiada resort rolnictwa, ten wymóg będzie uproszczony. To znaczy, rolnik lub jego małżonek, którzy będą chcieli złożyć wniosek o wsparcie, mogą być także ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie na wniosek, to pierwsza zmiana. Druga będzie dość radyklana i dotyczy długości okresu podlegania pod KRUS przed złożeniem wniosku. Okres ten ma być skrócony do 2 miesięcy. To dobra wiadomość dla rolników lub ich małżonków, którzy podejmowali pracę poza gospodarstwem na umowy, które wyłączały ich z KRUS. Co prawda, gdyby nabór na to działanie był przeprowadzony jesienią, przepis ten miałby zapewne lepszy efekt, ponieważ to z reguły w okresie jesienno-zimowym, kiedy w gospodarstwie jest mniej zajęć, rolnicy podejmują dodatkową pracę. W obecnych przepisach okres nieprowadzenia innej działalności gospodarczej jest powiązany z długością podlegania pod KRUS przed złożeniem dokumentów, dlatego dalece prawdopodobne jest, że po zmianie będzie podobnie. Warto wiedzieć, że po złożeniu wniosku, a nawet w miesiącu złożenia wniosku, można się już ubezpieczyć w ZUS.

Na co można przeznaczyć dotację?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązanie się do jego zrealizowania. Co jednak ważne: premia w całości musi zostać wydatkowana na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytwarzanych. Przy czym, zaplanowane w biznesplanie inwestycje w środki trwałe powinny mieć szacunkową wartość równą co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy, czyli min. 48 tys. zł.  • Z premii na restrukturyzację małych gospodarstw można zakupić zarówno zwierzęta, których okres używania jako hodowlanych jest dłuższy niż rok oraz pozostałe. Te pierwsze traktowane są jako środki trwałe, pozostałe jako obrotowe

Premię można więc przeznaczyć na każdy nowy środek trwały związany z przewidzianą w biznesplanie produkcją rolną lub przygotowywaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W grę wchodzi m.in. zakup: gruntów, maszyn rolniczych, zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
Zakupy traktowane jako inwestycje w środki trwałe nie mogą dotyczyć zwierząt przeznaczonych do tuczu, ale stada podstawowego. Zakupy prosiąt lub warchlaków z przeznaczeniem na tucz, cieląt do opasu, piskląt do chowu z przeznaczeniem na ubój mogą być jednak sfinansowane z części premii (20%), którą można przeznaczyć na zakup środków obrotowych do produkcji rolniczej.

Warto również podkreślić, iż z premii na restrukturyzację małych gospodarstw można sfinansować wymianę pokrycia dachowego (materiał i robocizna, za wyjątkiem pracy własnej rolnika). Jak wyjaśnia ARiMR, wymiana eternitowych pokryć dachowych budynków gospodarczych i zakup blachy jest inwestycją w środek trwały i przyjazną środowisku. Wniosek z taką inwestycją uzyska dodatkowe punkty. Co jednak ważne: w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie położona na gruntach stanowiących własność rolnika (jego małżonka) lub będących w użytkowaniu wieczystym lub w dzierżawie z ZWRSP lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomocy nie można otrzymać na prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz hodowle: zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych.

Należy się liczyć z tym, iż pieniądze wypłacone zostaną w dwóch ratach:
  • pierwszej w wysokości maks. 48 tysięcy złotych;
  • drugiej – maks. 12 tysięcy.

Wypłata drugiej raty uzależniona jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a