• Kupno ziemi rolnej - kto musi uzyskać zgodę KOWR?

  • ?
  Od roku prowadzę działalność rolniczą. Chciałbym kupić grunty rolne, ale nie jestem jeszcze rolnikiem indywidualnym. Czy są prawne możliwości nabycia tychże gruntów? Jakie muszą być spełnione wymagania, aby posiadać kwalifikacje rolnicze?
 • Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego?

  • ?
  Kupiłem ziemię na licytacji. Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku rolnego? Mam też zamiar kupić grunty dzierżawione od ponad 10 lat. Jak w tej sytuacji będzie ze zwolnieniem? W urzędzie gminy twierdzą, że w obu przypadkach zwolnienie nie przysługuje.
 • Czy można sprzedać działkę rolną przed upływem 10 lat?

  • ?
  Rok temu w maju kupiłem 10 ha gruntów od sąsiada. Jednak z uwagi na zły stan zdrowia, zamierzam skorzystać w renty z tytułu niezdolności do pracy i oddać nabyte grunty w dzierżawę. Czy jest to możliwe? Rozumiem, że obowiązek 10 lat osobistego prowadzenia działalności rolniczej odnosi się tylko do gruntów nowo nabytych?
 • Kiedy ANR wyda zgodę na zakup ziemi rolnej?

  • ?
  Coraz częściej rolnicy pytają o zasady uzyskania zgody ANR na nabycie nieruchomości rolnych. Okazuje się bowiem, że w oddziałach terenowych Agencji otrzymują różne informacje w tym zakresie.
 • Rolnikiem musi być jeden z małżonków

  • ?
  Czy w przypadku gospodarstwa rodzinnego zarówno mąż jak i żona musi spełnić przesłanki wymagane od rolnika indywidualnego, aby nabyć nową nieruchomość rolną?
 • Kupno gruntów rolnych będących w dzierżawie

  • ?
  Jestem rolnikiem indywidualnym i chciałbym nabyć grunty rolne od sąsiada, który jest na emeryturze rolniczej. Nieruchomości te są jednak w dzierżawie. Jedna z umów zawarta jest na czas oznaczony, druga na czas nieoznaczony. Czy mogę kupić na własność takie nieruchomości?