Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ile rolnik-emeryt może dorobić, żeby nie stracić emerytury?

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
Ile rolnik-emeryt może dorobić, żeby nie stracić emerytury?
Wiadomości KRUS
Data publikacji 30.05.2021r.

KRUS podał nowe stawki przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty rolniczej. Jakie są nowe kwoty? Kto musi przejmować się takimi limitami, a kogo nie dotyczą przepisy o zawieszeniu świadczenia z KRUS?

Jeśli emeryt uzyskuje dochód poniżej 70% przeciętnego wynagrodzenia, to nie straci świadczenia

Od 1 czerwca 2021 roku zmienią się limity przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wypłacanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeżeli osoba, która otrzymuje świadczenie z KRUS uzyskuje miesięczny przychód do 70% to jednocześnie będzie dalej otrzymywać emeryturę lub rentę bez żadnych zmian. Jeżeli jednak uzyska przychów większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to część jego świadczenia zostanie zmniejszona. Natomiast w sytuacji, gdy emeryt czy rencista otrzymuje przychód wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas jego świadczenia z KRUS zostają zawieszone.

 

r e k l a m a

KRUS: nowe limity przychodu zmniejszające lub zawieszające emeryturę rolniczą

Zgodnie z komunikatem prezesa KRUS z 18 maja 2021 roku oto jaki miesięczny dochód będzie powodował zmiany w świadczeniach. Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu to odpowiednio:

  • uzyskanie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3 977 zł 10 gr powoduje zmniejszenie renty lub emerytury;
  • uzyskanie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 7 386 zł 10 gr. będzie skutkować zawieszeniem tego świadczenia.

 

Kogo dotyczą przepisy o zwieszenie emerytury i renty z KRUS? 

Takimi limitami w przychodach muszą przejmować się rolnicy, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę rolniczą lub okresową emeryturę albo mają przyznaną rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Z kolei osoby, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat – dla kobiety i 65 lat – dla mężczyzny), nie muszą przejmować się tymi obostrzeniami Ich emerytura nie zostanie zawieszona ani zmniejszona bez względu na to ile dorobią.

– na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – informuje KRUS.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay.

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a