Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Nawet 100 tys. euro dla grup i organizacji producenckich

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Nawet 100 tys. euro dla grup i organizacji producenckich
Wiadomości Dotacje
Data publikacji 15.10.2020r.

Od 19 października do 30 listopada br. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów. Rolnicy, którzy zdecydowali się na wspólne działanie, i uznano ich grupę lub organizację, mogą otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie.

r e k l a m a

Do kogo skierowana jest pomoc?

Pomoc jest kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Od tego roku o dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Dofinansowanie nie jest jednak przewidziane dla podmiotów zrzeszających producentów drobiu oraz owoców i warzyw.

Gdzie składać wniosek o przyznanie pomocy finansowej?

Aby grupa, organizacja została uznana w ARiMR musi w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, wraz z planem biznesowym, który trzeba później realizować. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, w pierwszym lub drugim terminie naboru wniosków po uznania.

Kiedy można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie jest uzależnione od uzyskanych przychodów netto ze sprzedaży towarów wytworzonych z produktów, ze względu na które nastąpiło uznanie, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:

 • członkami grupy (organizacji) lub ich współmałżonkiem,
 • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem grupy (organizacji) lub jego współmałżonkiem.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

Wsparcie wynosi odpowiednio:

 • w pierwszym roku – 10% przychodów netto,
 • w drugim – 9%,
 • w trzecim – 8%,
 • w czwartym – 7%
 • w piątym – 6%.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Wsparcie może uzyskać podmiot prawny, który zobowiąże się do realizacji planu biznesowego oraz posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR. To od tego, co zostanie  w nim ujęte, zależy przyszłość grupy. Aby grupa (organizacja) uzyskała wsparcie każdy jej członek, musi prowadzić taką produkcję, ze względu na którą ja uznano.

Co ważne, członkiem grupy (organizacji) nie może być osoba, która należała już do takiego podmiotu, utworzonego ze względu na ten sam produkt,  której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej, po dniu 1 maja 2004 r.

Ten warunek rozszerzono o małżonków członków, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową. Tak więc jeśli rolnik lub jego współmałżonek należał już do grupy np. producentów zbóż, a grupa ta otrzymała wsparcie  z którekolwiek PROW, to jeśli teraz jest członkiem uznanej po 14 grudnia 2019 r. grupy producentów zbóż, grupa ta nie otrzyma wsparcia. 

Istotnym warunkiem, zwłaszcza w stosunku do członków grupy będących młodymi rolnikami, jest to, iż wsparcie może uzyskać grupa (organizacja), której:

 • każdemu z członków przyznano płatności bezpośrednie w roku uznania lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania – w przypadku grup/organizacji roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub
 • każdy z członków był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru ze względu, na które uznano grupę (organizacje), przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania, lub
 • każdy z członków prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy (organizacji) – jeśli grupę (organizację) uznano ze względu na produkt należący do działu specjalnego produkcji rolnej, lub

Jeśli grupę (organizację) uznano ze względu na inny produkt niż wymienione powyżej, to wymaga się, aby każdy z jej członków prowadził jego produkcję przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania.

Magdalena Szymańska
Fot. M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody