Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy gmina ma prawo pobierać wysoki podatek od drogi dojazdowej do pola?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy gmina ma prawo pobierać wysoki podatek od drogi dojazdowej do pola?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 26.02.2021r.

Razem z sąsiadem jesteśmy współwłaścicielami 5 ha gruntów rolnych i drogi, która ją dzieli w połowie. Droga ma 21 arów i stanowi odrębną działkę. W ewidencji gruntów i budynków jest sklasyfikowana jako „dr”. Jest to droga wyłącznie dojazdowa do naszych pól. Od początku istnienia tej działki, czyli około 50 lat, gmina nie pobierała żadnych opłat – zawsze przychodził na nią nakaz zerowy. Od 4 lat gmina nakłada za tę drogę bardzo wysoki podatek. W nakazie podatkowym napisane jest, że jest to podatek od nieruchomości. Czy gmina ma prawo pobierać tak wysoki podatek i oznaczać drogę jako nieruchomość?

r e k l a m a

Co podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Co jest zwolnione z tego opodatkowania?

Są z niego zwolnione również grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych. Ze zwolnienia tego nie korzystają natomiast drogi wewnętrzne.

Drogi wewnętrzne również opodatkowane

r e k l a m a

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogą wewnętrzną jest każda droga niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych. Przepis ten wymienia przykładowe kategorie dróg wewnętrznych, takie jak: drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe.

Co stanowi kryterium do uznania gruntu jako przedmiotu opodatkowania?

Podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu gruntu jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości (czy też rolnym) jest jego klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków.

W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjmowany jest pogląd, w świetle którego organ podatkowy nie może samo­dzielnie dokonywać klasyfikacji funkcji nieruchomości, lecz powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków. Potwierdza to m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 21 listopada 2019 r. (sygn. akt: I SA/Sz 579/19).

Jeśli zatem działka, o której Pan pisze, jest oznaczona w ewidencji jako droga, opodatkowanie jej podatkiem od nieruchomości jest zasadne. Można natomiast podjąć działania zmierzające do zmiany klasyfikacji, jeżeli ta droga jest wykorzystywana wyłącznie do wewnętrznej komunikacji w ramach działki rolnej. Podstawę prawną stanowić będą przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z jego § 67, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na grupy, w tym grunty rolne i grunty zabudowane i zurbanizowane.

W § 68 ust. 1 rozporządzenia dokonano podziału gruntów rolnych na: użytki rolne, do których zalicza się m.in. grunty orne oznaczone symbolem R (lit. a) oraz nieużytki, oznaczone symbolem N. W myśl § 68 ust. 3, do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zalicza się m.in. tereny komunikacyjne, w tym: drogi, oznaczone symbolem – „dr”, inne tereny komunikacyjne oznaczone symbolem. Sposób zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, który zawiera tabelę określającą cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. I tak, w myśl poz. 18 w tej tabeli, do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty, które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Nie zalicza się natomiast do niego gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli m.in. wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego. W takim przypadku zalicza się je do przyległego użytku rolnego.

W tej sprawie należy zwrócić się do właściwego miejscowo starosty z wnioskiem o aktualizację danych w ewidencji gruntów.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Egzemplarz Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 20-21/2020

Egzemplarz Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 20-21/2020

Płacisz tylko

9,98 zł SPRAWDŹ

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody