Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy grunty dzierżawione wchodzą w skład gospodarstwa rolnego?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy grunty dzierżawione wchodzą w skład gospodarstwa rolnego?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 08.01.2022r.

Mam 35 ha swojej ziemi, a z dzierżawą od KOWR ponad 100 ha. Ostatnio dokupiłem grunty. Czy należy mi się ulga w podatku rolnym? W urzędzie gminy powiedziano mi, że ulga nie przysługuje, ponieważ mam za duże gospodarstwo. A przecież dzierżawione grunty nie są moje, umowy dzierżawy kończą mi się za rok. Czy wtedy ewentualnie mogę ubiegać się o ulgę?

r e k l a m a

Kiedy można liczyć na ulgę w podatku rolnym?

Niestety, na przyznanie tej ulgi, a właściwie okresowego zwolnienia z podatku, nie może Pan liczyć. Artykuł 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym stanowi, że zwalnia się z podatku rolnego m.in. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Włas­ności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Ile wynosi okres zwolnienia z podatku rolnego?

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Co ma wpływ na decyzję o zwolnieniu z podatku rolnego?

O możliwości zastosowania zwolnienia z podatku rolnego decyduje powierzchnia gospodarstwa utworzonego lub powiększonego w wyniku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub objęcia w trwałe zagospodarowanie. Jeżeli obszar tego gospodarstwa (w przypadku powiększenia łącznie z gruntami wcześniej wchodzącymi w jego skład) nie przekroczy obszaru 100 ha, nowo nabyte grunty podlegają zwolnieniu z podatku. Natomiast gdy powierzchnia nowo utworzonego lub powiększonego gospodarstwa przekroczy 100 ha, omawiane zwolnienie nie będzie miało zastosowania.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, przez gospodarstwo rolne rozumie się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki niemającej osobowości prawnej. W definicji tej jest mowa o własności lub posiadaniu. Dzierżawa stanowi rodzaj posiadania zależnego, a więc grunty dzierżawione również są wliczane do powierzchni gospodarstwa.

Potwierdza to m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 marca 2009 r. (sygn. akt: I SA/Ol 481/08). Stwierdzono w nim, że zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakupionych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego wchodzi w grę tylko wtedy, gdy rolnik nie posiada więcej niż 100 ha gruntów – zarówno własnych, jak i w dzierżawie. Sąd podkreślił, że wszystkie grunty stanowiące własność oraz te będące w posiadaniu danej osoby stanowią gospodarstwo rolne.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody