Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy poddzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu ziemi rolnej?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy poddzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu ziemi rolnej?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 03.01.2021r.

Od wielu lat korzystam z gminnej działki rolnej na podstawie umowy poddzierżawy zawartej z jej dzierżawcą za zgodą gminy. Gmina zamierza wystawić działkę na sprzedaż. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu?

Czy poddzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu?

W świetle przepisów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego poddzierżawca nie może skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości rolnych. Mają one zastosowanie również przy sprzedaży działek rolnych należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 wymienionej ustawy, dzierżawcy takiej nieruchomości przysługuje prawo jej pierwokupu, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  • umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną,
  • była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty,
  • nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

r e k l a m a

Komu przysługuje prawo pierwokupu gruntu?

Przepis ten jednoznacznie stwierdza, że prawo pierwokupu przysługuje wyłącznie dzierżawcy – o poddzierżawcy nie ma w nim mowy. Dodać należy, że w takiej sytuacji także dzierżawca gminnej działki nie będzie miał prawa pierwokupu, gdyż nie wykonuje on umowy dzierżawy, nie uprawiając dzierżawionych gruntów i nie pobierając z nich pożytków.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a