Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy pożyczka dla rodzeństwa podlega opodatkowaniu?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy pożyczka dla rodzeństwa podlega opodatkowaniu?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 02.05.2020r.

Siostra prosi mnie o pożyczkę.Jak wygląda kwestia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku pożyczki w ramach rodziny?

Czy rodzeństwo może być zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Artykuł 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, że zwalnia się od podatku następujące pożyczki udzielane:

r e k l a m a

  • w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą) w wysokości przekraczającej kwotę z art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (9637 zł).

Jakie korki trzeba podjąć, aby zwolnienie z podatku nastąpiło?

Aby to zwolnienie nastąpiło, należy złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego; biorący pożyczkę musi też udokumentować otrzymanie pieniędzy dowodem przekazania na jego rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym;

r e k l a m a

Kwoty pożyczki do jakiej wysokości zwolnione są z podatku?

  • na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu, czyli do 9637 zł). Odbywa się to na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn;
  • na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby wymienione w wyżej opisanych przypadkach, jeżeli pożyczka nie przekracza 1000 zł.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a